De får nøglerne

Genbrugspladser erstattes af grenpladser i flere byer

Der bliver fortsat mulighed for at køre haveaffaldet på en trillebør til grenpladsen. Arkivfoto: Hans Ravn

Der bliver fortsat mulighed for at køre haveaffaldet på en trillebør til grenpladsen. Arkivfoto: Hans Ravn

Borgerforeningerne i Agersted, Flauenskjold og Klokkerholm får nu nøglerne til byernes genbrugspladser, og de kan så benyttes som grenpladser. Med 16 stemmer for og otte imod vedtog et flertal i byrådet denne ordning. Der blev stemt på tværs af partierne. Borgerforeningerne i de tre byer har klaget over, at genbrugspladserne i de tre byer lukkede ved årsskiftet. Og de har nu fået noget ud af deres protest. De tre borgerforeninger er kimet ned af vrede borgere, der har problemer i at komme af med hækaffald, juletræer med mere. Mange kører med en trillebør til genbrugspladsen, og det er ikke muligt at køre op til 11 kilometer til den nærmeste genbrugsplads. Det er Affaldsselskabet Vendsyssel Vest, der har skåret ned på antallet af genbrugspladser, for at opnå en vis standard på genbrugspladserne. AAV har blandt andet en politik om, at der skal ske sortering i 26 forskellige containere på genbrugspladserne. Borgerforeningerne har lovet at holde streng justits med grenpladserne. På byrådsmødet kom det frem, at miljømyndighederne risikerer at lukke en grenplads, hvis der findes f.eks. asbest mellem haveaffaldet. Der er også planer om, at der skal være en person til stede på grenpladsen, når den er åben. Borgerforeningerne er af den opfattelse, at borgerne vil respektere, at det kun er grenaffald, der må afleveres på grenpladserne. I Ørum findes en sådan grenplads, og her er der ikke problemer. Her er det lokale borgere, der administrerer ordningen. Der forventes afleveret ca. 100 tons affald i Agersted, 100 tons i Flauenskjold og 150 tons i Klokkerholm. Grenaffaldet læsses af på pladsen af borgerne. Efterfølgende grabbes grenaffaldet på en lastbil, og det omdannes til kompost på AVV’s genbrugsplads i Dronninglund, der har en komposteringsplads. Brønderslev Kommune betaler transporten – ca. 25.000 kr. Johannes Trudslev Pedersen (S): - frygtede for konsekvenserne. -Vi har da en plads i Thise, der er hegnet ind. Den kunne vi da også tænke os åbnet, sagde han. Det har været på tale, at borgere i Flauenskjold skulle kunne benytte genbrugspladsen i Dybvad, der er i regi af Affaldsselskabet Vendsyssel Øst. Der er dog ikke indgået en aftale heromkring.