De fastansætte har det også elendigt

Personalet, der styrer aktiveringsprojekt, har store problemer med det psykiske arbejdsmiljø

SÆBY/THORSHØJ:Det er ikke blot de aktiverede i Virksomheden Thorshøj, der er lede og kede af at gå på arbejde. Det fastansatte personale, der styrer projektet, har også store problemer med det psykiske arbejdsmiljø. Det viser rapporten, som SiD (det nuværende 3F) har lavet om forholdene på projektet. Miljøkonsulent Erik Stagsted betegner efter samtaler med de fastansatte det psykiske arbejdsmiljø som "bekymrende dårligt". Tonen er elendig, og de tre faggrupper, der er repræsenteret på arbejdspladsen, kan ikke samarbejde. - Der bliver sparked nedad i hierarkiet. Det breder sig som ringe i vandet og er et stort problem, siger Erik Stagsted. Han tilføjer, at usikkerhed og utryghed hører til dagens uorden. - Konpetancer og arbejdsopgaver er ikke klart definerede. Det betyder, at den enkelte er i tvivl om sin egen rolle og position. Det er skidt - uanset om man arbejder med mennesker eller ved et samlebånd. Men der er helt galt, når man arbejder med aktiverede, hvoraf mange har særlige behov, siger Erik Stagsted. Manglende forudsigelighed er et andet problem. De ansatte ved ikke, hvad de skal lave, når de møder om morgenen. De oplever deres dagligdag som forvirrende og ukontrollabel, siger Erik Stagsted. Men det måske allerstørste problem er, at de ansatte ikke føler, at deres indsats nytter noget. - Det er ikke sjovt at gå på arbejde, og det giver bestemt ingen motivation, når man føler, at der ikke er mening med jobbet. Man oplever, at de aktiverede bliver fastholdt i systemet, og at det ikke lykkes at hjælpe dem ud på arbejdsmarkedet. Og når klienternes børn pludselig også dukker op som andengenerations aktiverede, så er det svært at bevare gejsten, siger Erik Stagsted. I realiteten tilbyder Virksomheden Thorshøj bistandsklienter et 14 dages afklaringsforløb. Meningen er, at klienterne over to uger skal bevise, at de kan komme op om morgenen og opføre sig ordentligt. Kan de det, skal de tilbydes akvitering på en rigtig arbejdsplads. Kan de ikke, så har kommunen et stort problem. Ifølge loven skal alle bistandsklienter aktiveres, men Virksomheden Thorshøj er det nederste trin, og kommunen har ikke andre tilbud til mennesker, der ikke magter reel aktivering på en rigtig arbejdsplads. Det betyder i praksis, at mange bliver hængene i Thorshøj i årevis, selvom der kun skulle være tale om et kortvarigt forløb. At skulle hjælpe den slags mennesker via en aktivering, der intet fører til og har karakter af opbevaring, er en opgave, der tærer på entusiasmen hos personalet.