EMNER

De fattige betaler for de rige

Uretfærdigheden er sat i system. De fattige i almene boliger betaler for de rige husejeres skattebesparelser. Arbejderbevægelsens erhvervsråd har netop udgivet en rapport om "Fordeling og Levevilkår i Danmark i perioden 1995 - 2003" med bud på, hvordan det ser ud i 2003 - 2005.

BESKATNING Peter Anker Det er rystende læsning, der viser, at samfundet bliver skævere og skævere. Og det er ikke de fattige, der nyder godt af skævvridningen - det er de rige husejere. De fattigste er i perioden gået ned i løn med 0,1 %, mens de rigeste er steget med 2,7 %. I snit er vi alle steget med 1,7 %. Når vi ser på, hvad folk har på kistebunden, bliver det endnu tydeligere. Husejeren havde i 1993 18 % mere i løn end beboeren i den almene bolig. I 2003 var lønforskellen steget til 35 %. Formuerne er vokset med 4,6 %, hvis man ejer hus, hvilket betyder at husejernes formue i snit er vokset fra ca. 93.000 i 1995 til 236.000 for de rigeste. Formuen for beboerne i de almene boliger er faldet. I perioden kan vi også konstatere, at skattestoppet bl.a. har betydet, at husejerne har sparet en indbetaling på 5.000.000.000,00 kr. = 5 milliarder, som de skulle have betalt, fordi deres huse er blevet mere værd. Ser vi på sammensætningen af beboerne i den almene bolig sammenlignet med ejerboligerne er uligheder også til at få øje på: De almene boliger bebos i dag af mange flere arbejdsløse, fremmede, ufaglærte og ældre. I forhold til 1995 er der i dag ca. 5 % flere ældre over 65 år. Mængden af fremmede er steget fra ca. 2 % til 19 %. Mængden af ufaglærte er steget til 51 % af alle beboere, og de arbejdsløses antal er blevet forøget med 11 %. Der sker altså en målrettet og helt bevidst nedgradering af befolkningen i den almene sektor. Dette er en klar diskriminering af de svageste befolkningsgrupper i Danmark. Når man sammenholder dette med regeringens tiltag for at nedsætte kontanthjælpen, at skære i de sociale pensioner, at begrænse den offentlige sektor og at "sælge" den almene sektor, så er vi faktisk vidner til en bevidst kassering af de befolkningsgrupper, der har det sværest i dagens Danmark. Hvordan Dansk Folkeparti kan få sig til at mene, at de beskytter de svageste er mig helt ubegribeligt, for de gør det modsatte i kulisserne ved at støtte de borgerlige liberalistiske kræfter. I den almene sektor skal dette hykleri nu stoppes. Det er helt grotesk, at regeringen fortsat prøver at fremstille tyveriet af beboernes surt opsparede penge i Landsbyggefonden som en tilbagebetaling af "gammel gæld". Det man gør, er at finde de 5.000.000.000, som man allerede har givet de rigeste. Vi vil derfor overveje, hvordan vi kan fastholde pengene i Landsbyggefonden til det formål, de er samlet sammen til. Disse penge skal bruges til at sikre, at den almene sektor fortsat kan fungere. Tyverierne er også groteske set i lyset af, at den almene sektor aldrig har svigtet sine forpligtelser om at sikre alle en god bolig, man kunne betale. Tallene ovenfor dokumenterer dette, så regeringens fremfærd er et stort svigt, selv om det er helt bevidst. "Venstre kan man stole på" - ja hvis man er rig og i øvrigt er ligeglad med at sparke på dem, der ligger ned. Dansk Folkeparti hævder, at de støtter de svageste. Støtten sker ved at stjæle vore sparepenge bag ryggen på os. Peter Anker er formand, Andelsboligforeningen Himmerland, Aalborg Øst