Slagterier

De fede tider er forbi

Prisen for et job er allerede fastsat hos pumpeproducenten DESMI

NØRRESUNDBY:Der er måske langt fra opskæring af en gris på et slagteri på Sjælland til produktion af skibspumper hos DESMI i Nørresundby. Men udover den faglige, og geografiske, afstand, er begge i sagens natur produktionsvirksomheder, som konkurrerer med udlandet - og medarbejdernes lønomkostninger er i mange tilfælde et centralt redskab. Tulip i Ringsted overtaler medarbejderne til at gå 15 procent ned i løn, men en lignende situation vil ikke kunne opstå på DESMI. Det er både tillidsmanden og den tekniske direktørs opfattelse. - Vi har ikke fokus på lønnedgang, siger teknisk direktør Peter Hartig, som har tre års erfaring i pumpevirksomheden. Slagtere tjener mere Det er selvfølgelig også en teoretisk situation at tænke sig, at virksomheden skulle stå i samme krisesituation som et slagteri på Sjælland. Men med den senere tids livsvilkår for produktionsvirksomheder in mente: - Det er ikke realistisk at skære 15 procent og samtidig fastholde dygtige medarbejdere. Min umiddelbare holdning er samtidig, at slagteriarbejderne ligger i en højere lønklasse end vores medarbejdere, siger Peter Hartig. Samme holdning har tillidsmand gennem 16 år, Steen Andersen. Han har allerede holdt 25 års jubilæum i virksomheden, og ligesom den tekniske direktør, mener han ikke, at det er realistisk at se på lønnen. - Hvis vi stod og skulle hente en 15 procent besparelse, kunne det ikke ske på lønnen. Så skulle vi effektivisere os ud af problemet, siger Steen Andersen og fortsætter: - Jeg vil ikke gå ned i løn. Vi kan ikke konkurrere på løn alene, og vores løn er moderat i forhold til slagteribranchen, siger tillidsmanden og oplyser, at effektiviseringerne allerede sker i et vist omfang i dag. - Ellers kan man slet ikke være med, tilføjer han. Produktivitetsløn Når DESMI i højere grad ser på effektivisering frem for lønbesparelse, hænger det altså sammen med det faktum, at medarbejderne i forvejen hører til de lavtlønnede. Alligevel tjener virksomheden ikke mange penge på salg af skibspumper til det asiatiske marked, for selvom lønnen i virksomheden er en lille del af kostprisen, er den samlede mængde af løn til produktionen af materialer til pumperne, forbundet med flere lønomkostninger. Det er også årsagen til, at virksomheden er ved at begynde en parallelproduktion i Kina. I stedet taler teknisk direktør Peter Hartig varmt for produktivitetsløn, som i dag er indført for en gruppe af medarbejdere. - Jeg tror, at der i fremtiden skal højere effektivitet til for at fastholde lønniveauet, siger Peter Hartig, der tager sværdslaget ved lønforhandlinger med medarbejderne. - Men vi har da slagsmålet hvert år, hvor de beder om fem procent mere i løn, siger Peter Hartig og smiler. Medarbejdere ivrige Udover et ønske om højere løn ser medarbejderne også produktivitetsløn som vejen frem. - Hvis vi ikke er med til produktivitetsløn, så kan virksomheden ikke konkurrere, siger tillidsmand Steen Andersen og peger på, at en større del af produktionen skal overføres til produktivitetsløn. Sammen med lønsystemet ser virksomheden løbende på produktivitetsudviklingen, og den viser en fremgang gennem de seneste godt to år. Samtidig vil de gerne gøre tingene hurtigere, og så er der også lige et par områder flere: - Samtidig kunne man også kigge på arbejdsvilje og sygefravær. Der kan vi også gøre noget, siger Peter Hartig og runder af: - De fede tider er forbi.