Skolevæsen

De FIRE GYMNASIER

I Danmark eksisterer fire gymnasiale uddannelser: Alment gymnasium (STX), teknisk gymnasium (HTX) og handelsgymnasiet (HHX) samt HF. De tre første tager hver tre år, mens den sidste er toårig. Til gengæld kræver den 10. klasse som forudsætning - og er derfor ikke umiddelbart relevant for elever i 9. klasse. Gymnasiereformen, der trådte i kraft 1. august 2005, betød, at de gymnasiale uddannelser blev mere ensartede i deres opbygning. Alle elever begynder med et grundforløb på et halvt år. Det skal give viden om fagene, om arbejdsmetoder og om de krav, det stiller at gå i gymnasiet. Derpå følger to et halvt år med studieretningsforløb. Når en elev søger om optagelse på et gymnasium, skal hun eller han angive, hvilken studieretning, vedkommende ønsker. Men der er mulighed for at vælge om efter det halve år på grundforløbet. Studieretninger er i virkeligheden pakker med en række forskellige fag på A-, B- eller C-niveau. Bogstaverne angiver, hvor længe man bliver undervist i det enkelte fag: A er tre år, B to år og C kun et enkelt år. En række fag er obligatoriske på et bestemt niveau. Således dansk på A-niveau på alle gymnasier, engelsk på B-niveau på STX, HTX og HF - men på A-niveau på handelsgymnasiet. Dertil kommer valgfag, så man kan ”tone” sin uddannelse i den ønskede retning. De enkelte nordjyske gymnasier udbyder et forskelligt antal studieretninger: Nørresundby Gymnasium har eksempelvis 10, Hobro Gymnasium også 10, handelsgymnasiet på Frederikshavn Handelsskole fire, Aalborg Handelsskoles handelsgymnasium 12 og Aalborg Tekniske Gymnasium syv. I denne og de kommende uger indbyder både gymnasier og erhvervsuddannelser til åbent hus for elever i 9. (og 10.) klasse og deres forældre.