Lindholm

DE FIRE JUBILARER

Andreas Rasmussen, ordførende direktør, begyndte sin karriere som elev i bankens afdeling i Vodskov og gennemgik en alsidig uddannelse i forskellige afdelinger, inden han i 1970 blev ansat på kreditkontoret. Ved flid og godt købmandskab avancerede han i 1989 til kreditchef. I 1989 fulgte udnævnelsen til underdirektør og året efter til bankdirektør. Siden 1997 har Andreas Rasmussen været ordførende direktør. Bente Kristiansen. personalechef, var i elevtiden og som ung assistent ansat i forskellige afdelinger, inden hun i 1972 blev ansat i personaleafdelingen. Efter at have arbejdet i forskellige afdelinger vendte hun igen tilbage til personaleafdelingen i 1979. Interessen for arbejdet med personalepolitik førte til, at hun i 1989 blev udnævnt til personalechef. Elsebeth Mors Larsen, afdelingschef, begyndte sin elevtid i bankens interne revision og var gennem elevtiden ansat i forskellige afdelinger. Allerede i 1970 rykkede hun ud i afdelingsnettet og startede i Sulsted. I 1981 blev hun leder af Biersted-afdelingen og blev i 1983 bestyrer af bankens nye afdeling ved Løvvang Centret i Nørresundby. I 1989 vendte hun tilbage som chef for afdelingen i Sulsted. Evan Skjelmose, vurderingsansvarlig, begyndte sin elevtid i Lindholm-afdelingen, og efter ansættelse i forskellige afdelinger blev han i 1975 udnævnt til leder af bankens afdeling i Biersted. I 1978 gik turen til Lindholm-afdelingen, og i forbindelse med bestyrerjobbet fik Evan Skjelmose mulighed for at bruge sin store interesse for byggeri, idet han sideløbende med bestyrerjobbet blev vurderingsmand for Totalkredit, som banken er medejer af. I 1996 vendte Evan Skjelmose tilbage til Biersted-afdelingen, men i takt med den stadig stigende mængde af vurderingssager blev han fuldtids vurderingsmand i 2003.