Lendum

De fleste fik noget

SINDAL:Forleden fik 48.000 kroner ben at gå på, da socialudvalget i kommunen skulle uddele midler til frivilligt, socialt arbejde - de såkaldt §115-midler. De største beløb blev tildelt Dansk Røde Kors’ Sindal-afdeling, der fik 12.000 kroner, mens Solgårdens Venner får 10.000 kroner. Traditionen tro var der også pæne beløb til to Husets Venner og Lørdagsklubben, som modtager henholdsvis 4000 og 5000 kroner - begge sammenslutninger har at gøre med aktiviteter på Vendelbohjemmet. En række pensionistforeninger havde også lagt billet ind på kontante tilskud, og de fleste fik gevinst. LUGI’s seniorer fik 2000 kroner til indkøb af kroket- og vikingespil, mens onsdagsklubben i Lørslev ligeledes får tildelt 2000 kroner til forskellige aktiviteter. Stenhøj Ældreklub (2000,-), Solgårdens seniordansere (1000,-), Lendum/Mossbjerg Seniordans (1500,-), Morgenstræk på Solgården (1500,-), Soldalens Senior Klub (1000,-), Astrup Seniordansere (2500,-) og Mosbjerg Aktivitetesudvalg (1000,-) fik også gevinst. Til gengæld fik eksempelvis Tolne/Mosbjerg Efterløns- og Pensionistforening og Lendum Pensionistklub om ikke en lang næse, så i hvert fald afslag på deres ansøgninger. Socialudvalget har årligt to runder, hvor der kigges på ansøgninger, og næste runde er i september. tn