EMNER

De fleste fogedsager afværges

96 af 101 sager mod familier med børn tilbagekaldt

Siden september 2007 er der rejst 101 fogedsager mod familier med børn i Aalborg Kommune. 96 af dem er blevet tilbagekaldt efter kommunens indgriben. Det viser en opgørelse, som Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen har foretaget. Aalborg Kommune har i lighed med landets andre større byer oplevet en kraftig stigning i antallet af familier, der ikke kan betale deres regninger - bl.a. husleje - og derfor risikerer at blive sat på gaden. - Det er bekymrende, at antallet af fogedsager stiger, men det er et landsdækkende problem. Vi kan heldigvis konstatere, at vores beredskab virker. De fleste børnefamilier kan blive i deres hjem, siger rådmand Mai-Britt Iversen (S). Kommunen kan for eksempel yde hjælp til at få betalt de akutte regninger mod, at pengene senere betales tilbage. Det er ofte borgere, der i forvejen modtager sociale ydelser, som kommer i klemme: Folk uden job, med sociale problemer som misbrug og psykiske lidelser, eller enlige forsørgere. Udover sagerne mod familier med børn er der i samme tidsrum rejst 328 sager mod familier uden børn. 111 af disse sager er ligeledes tilbagekaldt. Maibritt Iversen vil nu have analyseret nærmere, hvad stigningen i antallet af fogedsager skyldes, så kommunen kan tage hånd om problemet, før det opstår. - Det er kun en lappeløsning, når kommunen i enkelte sager hjælper mod tilbagebetaling. Problemet for familien forsvinder ikke, siger hun.

Breaking
Mange er smittet med corona på plejecenter i Brønderslev
Luk