De første 120 huse i Palm City er solgt

Et tilfredsstillende resultat så vidt er holdningen hos en af det store projekts bagmænd

Palm City i streg.

Palm City i streg.

FREDERIKSHAVN:Indtil nu er 115-120 af de 400 først udbudte huse i det ambitiøse Palm City Family & Golf Resort nord for Frederikshavn solgt. I alt omfatter projektet på papiret cirka 1000 boliger, heraf 734 golf- eller strandhuse og resten som et endnu ikke helt fastlagt antal lejligheder i fire tårnhuse. Som uafhængige forretninger af boligerne indgår i det samlede projekt yderligere en 18 hullers golfbane og en stor centerbygning med badeland, aktivitets- og wellnesscenter, restauranter m.v. At salget indtil nu på 120 huse set i forhold til det samlede antal boliger synes relativt beskedent, generer ikke salgsdirektør i Holiday-Invest og den ene af de tre hovedmænd bag Palm City, Siggi Strandeng. Tilfredsstillende - Det er meget tilfredsstillende, situationen i markedet taget i betragtning, siger han. - Renten er steget, hvilket har skabt en opbremsning i forventning om prisfald, og endelig er efteråret ikke den største salgssæson, påpeger Siggi Strandeng og peger på, at den markedsføring, der er gjort, og fortsat gøres over det ganske land nok skal give god gevinst til foråret, hvor salget traditionelt er størst. Af de 1000 projekterede boliger er cirka 600 grunde da også forlods solgt til private investorer, og som udgangspunkt med en byggepligt inden 30. juni 2010. Det var 400 af disse 600 grunde, der blev udbudt på den store to-dages salgsmesse i september. - Nogle af investorerne venter måske lidt med at sætte til salg, eller går efter selv at bygge og leje ud, og de har jo frem til 2009 at løbe på, påpeger Siggi Strandeng. - Men vi går efter, at alle 734 huse er bygget til 1. sæson, og 1. feriesæson i forhold til udlejning regner vi fra september 2010, når golfbanen er færdiganlagt, mens centerbygningen først vil være færdig i 2011, siger Siggi Strandeng. De 334 huse, der ikke er sat til salg, skal drives sammen med feriecentret, mens ejerne af de øvrige 400 selv kan vælge, om de vil bebo husene helårs, selv leje dem ud, eller lade dem indgå i feriecentrets udlejning. Fællesudgifter Når hele projektet er oppe at stå, skal alle huse bidrage til fællesudgifterne. Fællesudgifterne til centerbygningen er foreløbig sat til 15.000 kr. om året. Dertil kommer den fælles vedligeholdelsesudgift af bygningerne på andre årlige 12.000 kr., og inklusive moms bliver det alt i alt cirka 34.000 kr., der skal indgå i det samlede regnestykke med finansiering, forbrugsudgifter mv. og lejeindtægt. De fleste investorer har valgt at lade DanBolig i Risskov stå for projektsalget. En investor har dog sat sine 25 strand- og golfhuse til salg hos den lokale ejendomsmægler Jens Jørgen Calundan. Calundan udbyder ligesom DanBolig boligerne alt efter ønsker om individuel indretning for godt 2,4 mio. kr. for et 100 kvm rækkehus med udsigt til hul 1 på golfbanen, og knap 3,1 mio. kr. for 105 kvm strandhus med havudsigt. - Det er godt nok med flere mæglere, jo flere kommer ud med budskabet. Investorerne er frit stillet med hensyn til, hvem de vil have til at sælge, siger Siggi Strandeng.