EMNER

De første huse væk fra center

De flytbare boliger fra asylcentret i Hanstholm skal formentlig sælges

to barakker fra det nedlagte asylcenter i Hanstholm skal nu anvendes i asylcentret ved Brovst. Foto: Peter Mørk

to barakker fra det nedlagte asylcenter i Hanstholm skal nu anvendes i asylcentret ved Brovst. Foto: Peter Mørk

De to første huse blev i går flyttet fra det nu nedlagte asylcenter i Hanstholm. Forvaltningsdirektør Hans Jørgen Ravnborg, Thisted Kommune, fortæller, at barakkerne tages i brug ved asylcentret i Brovst. Kommunen har en aftale med staten om at kunne disponere over de i alt 12 boliger indtil den 30. juni, men der er ikke længere behov for dem alle, da størstedelen af de 73 irakere, der i december fik opholdstilladelse i Danmark, allerede er flyttet ud i almindelige boliger rundt omkring i Thy. - De fleste irakiske tolke er efterhånden flyttet ud af landsbyen, og det er årsagen til, at vi er i gang med at afvikle den, siger Hans Jørgen Ravnborg. Det er staten - og dermed Udlændingsservice - der står med ansvaret for de flytbare boliger, der formentlig skal sælges.