EMNER

De første nu huller er klar til foråret

LØGSTØR:Det første spadestik var startskud til etablering af en træningsbane - en såkaldte pay and play-bane med ni huller stå klar. Denne bane vil senere blive fulgt op af en stor 18 hullers golfbane, som forventes at kunne tages i brug foråret/sommeren 2006. Amtet har givet en midlertidig landzonetilladelse som giver mulighed for at etablere den ni hullers træningsbane samt en såkaldt drivingrange, hvor spillerne kan øve sig i at slå bolden ud. Klubben lejer gården af Løgstør Kommune. Golfbanen bliver på ca. 70 hektar og ca. 6 km. lang. Fornylig besluttede amtet at hele golfbaneprojektet kan gennemføres uden et regionplantillæg. Samtidig arbejder Løgstør Kommune på en lokalplan, der i løbet af efteråret skal fremlægges.