Lokalpolitik

De første redningskranse er kastet

Om 12 uger skal møllen være gældfri - de første aktietilsagn kom i hus torsdag aften

SINDAL:Sindal Mølle skulle vise sig som lidt af en charmetrold tirsdag aften, og vartegnet ved indfaldsvejene tog sig ikke bare godt ud med blændende belysning i den mørke efterårssaften - den gav også en omgang til ære for den snes borgere, som var mødt frem for at høre nærmere om den redningsaktion, der skal gøre møllen gældfri inden årsskiftet. En lille eldrevet, motor tvang de tunge møllevinger rundt, og det var med en vis spænding, at en forsamling fulgte vingerne i bevægelse for taget på Den gl. Falckstation ved siden af rager en kende op, og faktisk kunne man høre, at en af vingerne havde kontakt og snittede tagkonstruktionen, men taget blev på bygningen, og det var meget praktisk, da det netop var i Den gl. Falckstation, at mødes skulle holdes - og her gav man i øvrigt også en omgang i form af vand og øl. Debat om byggegrund - Vi skal have gjort møllen gældfri, så vi kan komme videre med projektet. Derefter gælder det renoveringen og skabelsen af et bæredygtigt projekt, lød det indledningsvis fra mølleformand Knud Gammelgaard. Aftalen med kommunen går i sin enkelhed ud på, at Sindal Kommune udskriver en check på en kvart million, når møllen selv har rejst et tilsvarende beløb. Den halve million krone vil gøre den selvejende institution gældfri. Denne krone til krone-konstruktion fik i øvrigt en af gæsterne, Erling Høholt til at spørge, om det ville udløse et tilskud på det dobbelte, hvis det lykkedes møllen at rejse en halv million kroner i stedet for den kvarte - af dømme efter borgmester Søren Risagers ansigtsudtryk, vil det næppe være tilfældet, og spørgsmålet var da også stillet i spøg. For alene at få fingre i 250.000 kroner på 12 uger er en præstation i sig selv. En anden del af aftalen med Sindal Kommune er, at der er kommunen, som har råderetten over den gamle Q8-grund foran møllen, og det fik Steen Vesterskov, Sindals tidligere turistchef, til at male et etagebyggeri på væggen. - Vil det sige, at man risikerer at have en stor, flot mølle, som ingen kan se, hvis der opføres et stort byggeri foran den?, spurgte han. Knud Gammelgaard bekræftede herefter, at kommuen ganske rigtigt har råderetten, men at han på den anden side ikke havde fantasi til at forestille sig, at man ville medvirke til, at der blev en tre etager høj bygning foran møllen, og borgmester Søren Risager tilføjede: - Min personlige holdning er, at vi ikke skal fare ud og sørge for bebyggelse på grunden, selv om jeg jo kun er en ud af 17 i kommunalbestyrelsen. Rotary tog en bid BG Bank i Sindal er langt den største kreditor med et tilgodehavende på godt 400.000 kroner, og et omdelt regnskab på aften-mødet gav i øvrigt grobund for optimisme. For lykkedes det at gøre møllen gældfri, kan man se frem til, at de faste udgifter til eksempelvis varme, er på under 20.000 kroner, og der var almindelig enighed om, at det ikke var et tal, der burde give anledning til bekymring. Da tilhørerne havde spenderet et par timer af deres aften blev første aktie-heat indledt - ved hjælp af folkeaktier, som måske nærmere har status af lånedokumenter, vil møllebestyrelsen og dens venneforening indsamle den kvarte million kroner, og de første tilsagn blev givet tirsdag aften. Tidligere afdelingsdirektør i BG Bank i Sindal N. C. Mortensen, der ligeledes er vicepræsident i den lokale Rotary-afdeling gav eksempelvis på vegne af Rotary tilsagn om køb af 40 aktier á 250 kroner, ligesom en række privatpersoner gjorde det samme. En god bid af de første 100 af i alt 1000 aktietilsagn er således allerede givet, men måske skulle møllebestyrelsen overveje den taktik, som N. C. Mortensen foreslog: - Det går sikkert nemt med at få afsat de første 500, mens det kan blive svært med de sidste 500 - så måske skulle man begynde at sælge de sidste først...