EMNER

De første regnskaber på bordet

Årsmøde med fokus på landmandskarriere i fremtiden.

Deltagerne i ØkonomiRådgivningens årsmøde i LandboNord vil i år kunne høre om hvilke overvejelser der er centrale i en tid, hvor strukturudviklingen går hurtigt, hvor der er et stigende bureaukratisk pres, og hvor manglende rentabilitet betyder, at mange driftige landmænd går med tanker om fremtiden. - Mange spørger sig selv, hvordan skal landmandskarrieren fortsættes og hvilke muligheder forfølges?, udtaler chefkonsulent Kim Kastrupsen. Årsmødet holdes på Nordjyllands Idrætshøjskole, Parkvej 61 i Brønderslev i dag, onsdag. Der startes med brunch med smagsprøver fra Nordjylland arrangeret af Qvinder i LandboNord. - ØkonomiRådgivningen præsenterer de første opgjorte 2010 regnskaber for godt 100 kvæg- og svinebedrifter samt de store nicheproduktioner kyllinger og mink. Derudover præsenteres prognosen for 2011 for de forskellige driftsgrene, fortæller chefrådgiver drift Keld Nielsen. Under temaet "Made in Denmark!", vil fagkonsulenterne sætte fokus på, hvordan man som landmand kan udnytte store og små udviklingsmuligheder. Muligheder der måske ligger i at tænke lidt anderledes og udnytte den høje grad af dygtighed og forandringsvillighed, som de nordjyske landmænd i høj grad mestrer. Der vil også være fokus på hvordan landmand og rådgivning sammen matcher de skærpede krav finanssektoren stiller til dokumentation for at yde nødvendig driftslikviditet og ikke mindst finansiering af selv små investeringer. Driftsøkonomikonsulent Jørgen Cæsar håber, at disse tanker og lidt skæve vinkler på nye muligheder vil få sat en god dialog i gang blandt tilhørerne om landbrugets fremtidige udfordringer og muligheder. På mødet vil Knud Thing, Hvilshøj og konstitueret chefkonsulent Kim Kastrupsen aflægge beretninger for økonomiudvalget og ØkonomiRådgivningen. Der holdes valg til økonomiudvalget. Henrik Nielsen Hjallerup er på valg.