De frygter trafikalt ragnarok VILLAvolvo: Friggsvejs boligvækst øger tryk på udkørsel med ringe oversigt

Ragnarok lurer, hvis den smalle udkørsel til Viborg Landevej skal bære biler fra endnu 86 husstande, frygter beboere.

Ragnarok lurer, hvis den smalle udkørsel til Viborg Landevej skal bære biler fra endnu 86 husstande, frygter beboere.

SDR. ONSILD: Et rigtigt udmærket byggeri. Men kørselsmæssigt frygter jeg det rene ragnarok – især om morgenen. Rasmus Knudsen, beboer på Odinsvej 4 tæt ved Viborg landevej, lyder oprigtigt bekymret. Han ser for sig de mange nye beboere i 86 rækkehuse på Friggsvej, som må deles med beboerne på Frejasvej, Thorsvej og Lokesvej om den snævre, enlige udkørsel til en befærdet hovedlandevej gennem Sønder Onsild og Stationsbyen. Han frygter kaos, når travle morgenbilister – hovedsageligt – vil slå et venstresving ud på Viborg Landevej for at ramme den nærliggende motorvejstilkørsel. – Cyklisterne suser jo forbi, og mange overraskes over cykelstien og kommer til at stikke snuden for langt frem, fordi oversigtsforholdene er så dårlige netop der, hvor Odinsvej munder ud i Viborg Landevej, uddyber Rasmus Knudsen. Ole Bech, formand for Landbyrådet i Sønder Onsild, deler bekymringen. – Man burde lave en direkte udkørsel fra Friggsvej til Viborg Landevej. Og der er rent faktisk i lokalplanen projekteret en stiforbindelse fra Friggsvej til landevejen, pointerer Ole Bech. Det sidste får han medhold i hos Arne Haxholm, projektleder af Park og Trafik i Mariagerfjord Kommune. – Men den indtegnede stiforbindelse gælder kun for cyklister og fodgængere, siger han. – Selve boligvæksten på Friggsvej har man indregnet og vurderet under høringsfasen, inden lokalplanen blev vedtaget (for otte år siden, red.) Vel havde man næppe forestillet sig, at udbygningen ville ske på én gang. Men netto når man jo frem til det samme resultat, tilføjer Arne Haxholm. – Jo, men allerede da Lokesvej blev bebygget, gjorde vi opmærksom på trafikale flaskehalsproblemer i området. Da vi selv i 1973 byggede hus på Odinsvej, måtte vi vente et helt år på at få tilladelse til at køre ud på Viborg Landevej, bemærker Rasmus Knudsen.