De gamle frygter også sparekniven

- Flere af spareforslagene er uacceptable, siger Ældrerådets formand, Per Bruun

FREDERIKSHAVN:Der bliver flere ældre i Frederikshavn Kommune, men det udløser ikke nødvendigvis flere ressourcer til de ældre. I Frederikshavn Kommune er der ingen regler for, hvilken indflydelse befolkningsudviklingen skal have på tildelingen af ressourcer. - Det er meget kritisabelt, at man ikke politisk har taget højde for, at der bliver flere og flere ældre, og at servicen nu igen skal sænkes for denne gruppe. Det nytter ikke noget, at man laver urealistiske budgetter ved ikke at tage højde for den demografiske udvikling, siger formand for Ældrerådet, Per Bruun. Ældrerådet drøftede forleden sparekataloget for socialudvalgets område og rådet afviser blankt flere af sparemulighederne, blandt andet forslagene om at skære i midlerne til de ældres tøjvask og rengøring. - For øjeblikket får vi gjort rent hver tredje uge, og vi kan på ingen måde gå ind for yderligere forringelser af hjælpen til rengøring. Det må politikerne ikke røre ved. Det samme gælder tøjvaskordningen. Det nuværende niveau kan ikke skæres yderligere, siger Per Bruun. Ny madordning Om få uger flytter de første pensionister fra plejehjemmet til de nye leve-, bomiljøer. De sidste beboere flytter fra plejehjemmet i det tidlige forår, og det betyder blandt andet, at kommunens madordning til de ældre ændres radikalt. I dag får beboerne på plejehjemmet hver dag besøg af madvognen fra centralkøkkenet. Fremover er der lagt op til, at de ældre to-tre gange om ugen får leveret kølemad, som de selv skal opvarme, men ordningen er ikke uden problemer, mener Ældrerådet. Større utryghed - Man skal være opmærksom på det sociale element i ordningen. Det daglige besøg af madvognens personale har stor betydning for mange ensomme ældre. Det kan være den ældres eneste daglige kontakt med omverdenen. Færre besøg vil øge utrygheden, siger Per Bruun. Ved levering af kølemad to-tre gange om ugen kan der let opstå usikkerhed om, hvorvidt de ældre får maden fordelt på de enkelte dage. Man bør være opmærksom på såvel sociale som sundhedsmæssige aspekter, påpeger Ældrerådet, der også undrer sig over, at der aldrig er indført tilbud om madpakke til brugerne fra centralkøkkenet. - Vi mener, at det tidligere ér besluttet, siger Per Bruun. Sidstnævnte sag har socialdireltør Jan Nielsen lovet at undersøge. Blandt de øvrige spareforslag, som Ældrerådet ikke kan acceptere, er reduktion i normeringen i de nye plejeboliger samt besparelser på omsorgskørsel og beskæring af de personlige tillæg.