De gamle kan få hjælp til ét bad om ugen HYGIEJNE: SF-forslag om et ekstra bad om ugen faldt

FREDERIKSHAVN:De gamle i Frederikshavn Kommune har krav på hjælp til at komme i bad mindst en gang om ugen. De kan regne med rengøringshjælp to timer hver tredje uge, hvis de ikke selv kan klare rengøringen af deres hjem. De to timers rengøringshjælp kan også fordeles, så de i stedet får 40 minutters rengøringassistance om ugen. Det besluttede Frederikshavn Byråd mandag aften. SFs Paul Rode foreslog, at standarden i stedet skulle være bad to gange ugentligt og rengøringshjælp i to timer hver anden uge. Forslaget fik kun de to SF'eres stemmer. Dansk Folkepartis Knud Wilson undlod at stemme. - Men ville en poliitker nøjes med et bad en gang om ugen? Ville en politiker nøjes med to timers rengøring hver tredje uge, spurgte Paul Rode. Svaret blafrede i vinden. Rode fik delvis opbakning af Knud Wilson (DF), der påpegede risikoen for, at de ældre udvikler eksem, hvis de ikke bliver vasket tit nok. Formanden for socialudvalget, Erik Janum (V), pointerede, at ekstra bad kan gives efter behov. Men der skal ligge en lægefaglig eller en sygeplejefaglig vurdering til grund for at tildele ekstra hjælp til badning. Laurids Korsgaard (V) kaldte SFs forslag en gang luftsteg. Han supplerede Janums redegørelse med at oplyse, at også tildeling af rengøringshjælp foregår ud fra en konkret, individuel vurdering. Jens Hedegaard (CD):- Det er altså ikke vores brugere, der ligger snavsede hen. Det bliver der af områdelederen individuelt taget hånd om ikke sker. Lilli Olsson (S): - Vi skal slet ikke sætte vores egne behov som standard. Det er ikke alle ældre, der ønsker et ugentligt bad. Nogle ønsker kun at blive "etagevasket". Bruno Müller (S) mente, at SF havde forsømt muligheden for at påvirke standarden i ældreplejen under de kommunale budgetforhandlinger,