- De gamle må vænne sig til omsorg

Politikere og medarbejdere i debat om arbejdsforhold i den integrerede pleje

HALVRIMMEN:En snes kommunale medarbejdere var mødt op til et offentligt debatmøde i ØAH Hallen om arbejdsforhold og arbejdsmiljø i den integrerede pleje, sammen med deres leder Malene Frydendal, fem medlemmer af kommunalbestyrelsen og souschef i socialforvaltningen Kjeld Eskildsen. Formanden for socialudvalget Ole Christensen citerede en otteårig pige for, at omsorg er noget, de gamle må vænne sig til, enten de bryder sig om det eller ej. - Intet område har været under så stor en udvikling som hjemmeplejen. Efter at der i 1993 blev etableret integreret pleje og selvstyregrupper, har vi i dag en velfungerende plejesektor, hvor alle vil kunne uddanne sig til social- og sundhedsassistenter. Jeg tror, vi er en af de kommuner, som er længst fremme på området, sagde Ole Christensen. Han omtalte Egebo-projektet til omkring 32-35 millioner kr. som det største i kommunens historie. Renoveringen af Møllegården og Solbakken har kostet 22-24 millioner kr. I løbet af 30 år vil der blive pres på både myndigheder og plejepersonale. At alle vil noget godt for de ældre, skyldes ikke mindst Ældresagen. I fremtiden vil flere ældre vil kræve mere tilsyn og kontrol, og antallet af individuelle ønsker og behov vil stige, så det bliver en travl hverdag for hjælperne med mere arbejde på kortere tid. - Men hvis vi er gode, kan det blive svært for private selskaber at trænge ind på området, mente udvalgsformanden. Indlægget affødte flere reaktioner fra forsamlingen. Der blev blandt andet fremhævet, at de ældres individuelle ønsker og behov jo netop er mere tidkrævende og anstrengende for den enkelte hjælper. Ældrechef Malene Frydendal omtalte opgaver som omsorg for den enkelte, velfærdssamtaler, åbenhed, leve-bo miljøer og massage, som skaber velvære og dermed mere glæde for den ældre. Hun omtalte et omsorgssystem, som også gør noget for arbejdsmiljøet, og sagde om velfærdssamtaler, at det også er velfærd for forældre, at børnene kan have det godt. Kjeld Eskildsen, souschef i socialforvaltningen, oplyste, at sygdom blandt kommunens ansatte fordeler sig med 80 procent på startsager, og 20 procent på langvarig sygdom. I alle kommuner er der meget focus på sygedagpenge som en stor omkostning. Han gennemgik en lang række punkter, som den sygemeldte skal forholde sig til. Dels når man meldes syg, og dels når sygdommen trækker ud. Han sagde at kommunen p.t. har to på flexjob efter 27 år ved plejen. Da kommunen her har en forpligtelse, imødeser han mange flere. En af medarbejderne mente, at der da ikke er nogen i fremtiden, der vil knokle i 37 timer, hvortil Ole Christensen svarede, at det er uundgåeligt. Der bliver dobbelt så mange gamle, og hver anden forlader arbejdsmarkedet i utide. Samfundet har ikke råd til at betale mere end i dag, så må vi foretage omprioriteringer. Skal de gamle hjælpes op og lægges i seng, når de ønsker det, er der slet ikke hold i økonomien, hverken for et privat selskab eller det offentlige. Erling Jacobsen spurgte, hvor meget gennemtræk der er på grund af nedslidning. Kjeld Eskildsen svarede, at nedslidning i hjemmeplejen ikke er påfaldende. Den er jævnt fordelt på alle kommunens arbejdspladser. En af medarbejderne indskød, at man selv påvirkes psykisk af arbejdet med psykisk syge ældre, som der ikke er plads til på de psykiatriske plejepladser, og en anden tilføjede, at disse ældre er meget tidskrævende, da de har et stort behov for snak. Mødet var arrangeret af LO Brovst og FOA's kommuneklub.