De gamle skoler skal også renoveres

Som kandidat til byrådet i Ny Frederikshavn Kommune både undres og glædes man, når man i Nordjyske mandag d. 10.oktober læser V-kandidat Jens Mølbaks indlæg. Jeg undres over at læse Jens Mølbak beklage sig over nedskæringer på folkeskoleområdet. Han, som er repræsentant for partiet Venstre, der med sit skattestop netop er årsagen til, at det rundt omkring i kommunerne i de sidste år har været nødvendigt med disse nedskæringer. Samtidig glæder jeg mig over at kunne forvente, at samme Jens Mølbak i sit bagland vil arbejde for, at der i den kommende byrådsperiode vil være midler til de forbedringer på folkeskoleområdet, der er så stærkt brug for. Jeg glæder mig til, at der igen på vores skoler vil være økonomi til at give vores børn en skolegang, der både sikrer dem et højt fagligt niveau, og som samtidig gør dem til hele mennesker – som forbereder dem til et arbejdsliv, et fritidsliv og et familieliv. Jeg ser hen til, at der vil vær e midler til at yde tilstrækkelig hjælp til de elever, der har specielle behov, økonomi til at have skolekor – gerne et yngste og et ældste kor, - og til frivillig undervisning i billedkunst, håndarbejde, idræt m.m. Jeg håber, vi vil kunne skabe et samarbejde om ikke kun at bygge nye skoler og renovere de gamle, men også at give disse skoler indhold. (Ovenstående læserbrevet blev bragt i forkortet stand. Da det holder sig inden for de gældende regler, burde det ikke have været forkortet. Vi beklager, reds.)