De gamle spejderes klub

Én gang spejder altid spejder er mottoet hos Sct. Georgs Gilderne. Vi var med, da 12. gilde i Aalborg optog fire nye brødre. De vil gerne både være flere og yngre

AALBORG:Der er tændt lys i Gildeborgen på Rafns Allé. Deltagerne ankommer forventningsfulde og alle festklædte. Det er en festaften. Der skal optages nye brødre. Man vil ikke blot gerne være flere, men også have gennemsnitsalderen nedad, for den er stigende. Brødrene bliver ældre. Og brødre er navnet, for 12. Sct. Georgs Gilde er Aalborgs Benjamin og et blandet gilde med både mænd og kvinder. Kun hos rene pigegilder taler man om gildesøstre. Gildemester Margrethe Hansen har alt tjekket og klart. - Talen er parat. Gildets fane er der, og nu mangler blot aftenens hovedpersoner: de fire nye gildebrødre. Tre af dem er fra Aalborg, mens den fjerde kommer helt fra USA. Det vil sige, at denne aften kun fra Silkeborg. Portvin i kælderen Traditionen tro samles gildebestyrelse og nye brødre om et glas portvin i kælderen, før det hele går løs. Derefter går man ovenpå i salen, hvor lyset er dæmpet, og hvor musik med Erik Grip er klar til at fortætte stemningen. At være gildebror giver personen selv et udbytte gennem samvær med ligesindede, men primært handler det om at være noget for andre og at videreføre de traditioner, man har lært som spejder i barn- og ungdommen. Det er ikke en betingelse, at man skal have været spejder for at blive gildebror. Blot man har det rette sindelag, så rækker det også. - Og årene har ikke gjort det lettere at skaffe nyt blot i forsamlingen. Folk har travlt i hverdagen, men inden for de seneste år har man da fået en halv snes nye gildebrødre. 12. gilde har eksisteret i 27 år, fortæller gildemesteren. Fællesskab på tværs Omkring 40 personer deltog i den aktuelle gildehal. Der var også inviteret gæster fra andre gilder til at pleje fællesskabet på tværs af gildelaug. En gildesal med optagelse af nye brødre har sit helt eget set up, som er manuskript til. Det former sig således: Bank på døren. Gildemester: - Stavherold, hvem banker på døren. Stavherold: Åbner døren og spørger: - Hvem banker på døren til gildehallen. Oplysningsudvalget svarer: - Stavherold, det er tre gamle spejdere og en spejderinteresseret person, der har søgt om optagelse i vort gilde. Gildemester: - Stavherold, byd dem indenfor. Og sådan kom Hanne Jørgensen, Kirsten Bellur, Rita og Herluf Christensen indenfor. Herefter måtte de svare på spørgsmål om, hvad der havde foranlediget deres ønske om at blive gildebror, hvad deres syn er på formålet med spejderbevægelsen og hvilke forventninger, de har til at blive gildebrødre. Efter ca. en times seance kunne fanen bæres ud og gildehallen var slut - og dog. Først da kunne man gå i gang med en tre retters middag med vin til og masse af snak. Og således gik en aften i glad selskab med gode venner.