Nibe

De handlende efterlyser fakta

- Nødvendigt med lokal service i storkommunen Aalborg

NIBE:Formanden for Nibe Handelsforening, Carl Sejr-Jespersen, beklager erhvervs- og turistchef Jesper Andersens afgang med virkning fra 1. maj. - Han er en god mand for os med mange kontakter ikke mindst inden for detailhandelen.. Erhvervs- og turistkontoret , ETC, skal bevares i en eller anden grad, ellers må vi selv finde på noget i storkommunen. - Men hvor står vi henne, jeg ved det ikke. Udviklingsrådet har netop holdt hastemøde efter Jesper Andersens melding om, at han vender tilbage til tøjbranchen, og åbner sit eget agentur med speciale i og salg af tøj med virkning senest 1.maj. Paraply-sammenslutningen Udviklingsrådet består af repræsentanter for handelsforeningen, Erhvervsrådet, turistforeningen, og Nibe Kommune, der finansierer størstedelen af Erhvervs- og Turistcenter Nibes aktiviteter . - Konstruktionen med et stort offentligt tilskud til ETC kan vi ikke forvente fortsætter i den nye storkommune, hvor der ikke er tradition for en lignende model, vurderer handelsforeningens formand, Carl Sejr-Jespersen. - Men behovet for støtte til de lokale handlenes fremstød i Nibe er intakt. Som til "By Night", søndagsåbent med masser af aktiviteter, og til markedsføring i al almindelighed. - Tænk lige på alt det praktiske, men også strategiske Erhvervs- og Turistcenter Nibe tager sig af. - Bliver ETC og udviklingsrådet nedlagt, finder vi ikke en anden model, står det skidt til.