Fjerritslev

De handlende overvejer søndagsåbent i juli

Forretninger skal satse på at tjene på turisterne, men der skal også være noget at komme efter

FJERRITSLEV:Aktivitetsudvalget hos Fjerritslev Handelsstandsforening vil gerne, at medlemsforretningerne holder åbent søndage i juli, men dette forslag kunne der ikke skabes enighed om på generalforsamlingen. Beslutningen blev, at dette afgøres individuelt af den enkelte forretning. Der var derimod enighed om at fastsætte åbningstiden i juli på lørdage, hvor der bliver fælles torvedage, til kl. 10-14 og på hverdage til 9.30-17. - Vi skal i Fjerritslev satse meget på turisterne. Derfor ville det være godt, om vi blandt de handlende kunne enes om at holdes åbent på søndage. Nogle vil gerne, mens andre er skeptiske og tilbageholdne, fortæller Per Brian Jensen fra aktivitetsudvalget. BIldag lørdag 22. maj Der bliver Bildag i Fjerritslev lørdag 22. maj, og sommerudsalget indledes torsdag 22. juli, fremgår det af det forslag, aktivitetsudvalget præsenterede og fik godkendt på generalforsamlingen. Desuden bliver der By Night torsdag 15. juli og kål i kælderen søndag 19. december. Aktivitetsudvalget består nu af Rene Hjørnet Jensen, Vibeke Jæger, Gitte Jakobsen, Per Brian Jensen, Brian Thisted og Peter Hyldager. 67 medlemmer Formand Mogens Elgaard berettede på generalforsamlingen, der på Fjerritslev Kro havde samlet 24 deltagere, at der er 67 medlemmer i foreningen. - Julebelysningen er blevet godt modtaget og har fået mange rosende ord. Jeg kan med glæde fortælle, at der kun i ringe grad er udøvet hærværk mod udsmykningen. Knap så rosende ord var der til juleoptoget. - Dette arrangement var ikke så vellykket. Der var mange mennesker på torvet, men kun ringe aktivitet i butikkerne. Det blæsende vejr har en stor del af skylden herfor, mente Mogens Elgaard. På et spørgsmål fra Anders Andersen om, der kunne indføres krav om medlemsskab for byens forretningsdrivende, fastslog formanden, at det krævede en politisk beslutning, som ikke kunne forventes. Støtte til gymnasiet - Vi deltager i et støttearrangement for Fjerritslev Gymnasium lørdag 24. april, hvor Fjerritslev Bykor underholder. Vores aktive medvirken har stor signalværdi for gymnasiet i kampen for at overleve, fortalte Mogens Elgaard. - Blandt vore medlemmer lykkedes det at indsamle 150.000 støttekroner til Han Herred Naturcenter fordelt over tre år. Mogens Elgaard fortalte, at handelsstandsforeningen er med i et lokalt foreningssamarbejde omkring den igangværende debat om strukturreformen. - Dette initiativ er taget af Fjerritslev Håndværker- og Borgerforening, oplyste formanden. De fremmødte på generalforsamlingen vedtog at udsætte førstedagen på vinterudsalget med en uge i forhold til år. Der var genvalg til Per BrianJensen og Mogens Elgaard.