EMNER

De har fået smag for demokratiet

Politikerne i Mariager Kommune har virkelig fået smag for demokratiet. Først var et flertal ellers ikke indstillet på at høre borgernes holdning til, om de ville med i en Mariager Fjord-kommune eller en kronjysk storkommune. Men så brød et par Venstre-folk ud og skabte flertal for en folkeafstemning. Og nu kan de slet ikke få nok. Borgerne i Havndal, hvor der tegnede sig et flertal på 60 procent for Kronjylland, skal stemme igen. Umiddelbart kan det godt virke en anelse påtaget først slet ikke ville høre borgerne - og så pludselig at ville høre dem to gange. Det er selvfølgelig positivt. Men det havde unægteligt virket mere ægte, hvis interessen for folkets røst havde været der fra begyndelsen.