Hundelev

De har svaret

294 spørgeskemaer er udleveret til brugerne i hjemmeplejen. 224 borgere valgte at svare. Svarprocenten er højest i Løkken og i Vrå, mens landdistrikterne Vrå Opland og Hundelev ligger lavest med besvarelser. Aldersfordelingen er således, at den største gruppe er mellem 80 og 88 år, nemlig 46 procent, mens den mindste gruppe er under 67 år og udgør 11 porcent. Enlige brugere udgør størstedelen af besvarelserne, nemlig 78 procent og størstedelen, 69 procent, er kvinder. 38 procent svarer, at de får hjælp hver 14. dag og 24 procent får hjælp flere gange i døgnet. resten af besvarelserne fordeler sig der imellem.