De havde grund til at være stolte

Skoleelever gjorde store dele af Sæby til en ren by

SÆBY:Eleverne på Sæbygaardskolen stod for mange gode gerninger i går. De havde grund til at være stolte - og de mange anerkendende ord for at gøre Sæby til en ren by var velfortjente. Projektet "Gør Sæby ren" havde deltagelse af alle skolens elever og gennemførtes som en af aktiviteterrne i bestræbelserne på, at skolen fortsat kan smykke sig med titlen "Grøn Skole" med retten til "Det Grønne flag", som den er blevet tildelt tre gange. - Alle elever var med på idéen og løste opgaven godt ved at gøre store dele af Sæby til en ren by. Det vigtigste var dog den pædagogiske del - at eleverne skal vide, at man ikke bare smider affald tilfældige steder og at sætte fokus på ansvaret for naturen og miljøet, understreger lærer Leif Røming, der sammen med kollegaen Hans Gregersen havde tilrettelagt projektet som medlemmer af skolens miljøudvalg. I løbet af formiddagen indsamlede eleverne omkring et tons affald - glas, plastik, pap, papir, metal, gamle cykler og meget andet - på gader og stræder i skoledistriktet foruden langs stranden og i grøftekanterne ved den tidligere hovedvej samt i Sæby Å. Sæby Kommunes Materielgård stillede med lastbiler tre opsamlingssteder, mens andre elever i plasticposer bragte affaldet til skolen, hvor de sorterede det i AVØ's containere.