De higer og søger før de udstykker

Man dækker ikke bare "Hornwm's" undergrund til uden at kigge efter, hvad den rummer.

Landsbyen Hvornums undergrundshistorie må tages i ed, inden nye parcelhuse skyder op i kilen mellem Søvænget og Marius Bruuns Vej. Og for evigt lukker for adgangen til historier - måske tilbage til den tidligste middelalder, anbefaler byrådet i Mariagerfjord. Inden de 1,3 hektar bebygges bør ejeren derfor bekoste en "større arkæologisk forundersøgelse", har byrådet bestemt. Det er Aalborg Historiske Museum, der gør opmærksom på væsentlige arkæologiske interesser i det pågældende område ud mod Klejtrupvej. Lokalplanområdet ligger umiddelbart syd for den historisk kendte landsby Hvornum, der første gang nævnes i de skriftlige kilder i 1422 under navnet Hornwm. Den romanske landsbykirke, der mest sandsynligt må være opført i 1100- eller begyndelsen af 1200-tallet, vidner om, at landsbyens historie rækker ned i den tidlige middelalder.

Forsiden