Litteratur

De higer og søger i egnens bøger

Stor interesse for vendsysselsk litteraturselskab

SINDAL:Indtil nu har Vendsyssel litterære Selskab mærket en stor efterspørgsel efter at deltage i selskabets arrangementer, og således var det kommende seminar om besættelseslivets kulturliv allerede udsolgt på andendagen af billetsalget. - Det er lykkedes i selskabets korte levetid at opnå en omfattende kontakt til medlemmer og interesserede, der støtter selskabets virksomhed, sagde formanden lektor Peter Michael Lauritzen i sin beretning til foreningens første ordinære generalforsamling. Således har seminaret den 5. april på Bangsbo Museum modtaget støtte fra Alex Binneballefonden i Thisted, der yder støtte til kz-fanger fra Neuengamme og deres efterkommere og til oplysning om besættelsestiden. Generalforsamlingen blev holdt på Sindal Bibliotek, der er blevet Vendsyssel litterære Selskabs faste adresse og arkiv, og her har man mærket en god respons på selskabets udmelding om at få lavet en omfattende registrering af vendsysselske forfattere her og nu og gennem tiderne. Eften den succesfulde litteraturdag om Erik Aalbæk Jensens forfatterskab i august sidste år opfordrede selskabet til at indsende stof om forfatteren til selskabets arkiv, og det har båret en vis frugt. Selskabets bestyrelse er næsten færdig med at planlægge den næste litteraturdag 23. august på Tolne Efterskole, hvor forfatteren Knud Sørensen er det centrale omdrejningspunkt. Han fyldte forleden 75 år og hans forfatterskab er mest knyttet sammen med Mors, men faktisk stammede han fra Hjørring, så Vendsyssel er også hans landsdel. Knud Sørensen er en folkelig beretter, som har sat fokus på udkantområdernes nu snart forsvundne livsformer, fælles værdier og en kultur, der sameksisterede med natur og landskab. Hans forfatterskab er båret af troen på "den indre bonde" og de grønne værdier. Selskabets årlige litteraturdage har efterskolen som fast base, men bestyrelsen har en del andre planer for kommende aktiviteter, der skal spredes i landsdelen, så foreningens med rette bærer sit navn Vendsyssel litterære Selskab. Der var lutter genvalgt til bestyrelsen, og formanden hedder fortsat Peter Michael Lauritzen.