De jyske fodbold- dommere siger fra

AALBORG: Den jyske fodbolddommerunion, JFU, har på vegne af sine medlemmer vendt tomlen nedad over for den ny dommerstruktur, Dansk Boldspil-Union, DBU, er i færd med at indføre. Det betyder i princippet, at de jyske dommere ikke er til rådighed for landets største lokalunion, Jydsk Boldspil-Union, og det tusindtal af fodboldkampe, der forestår. Men i DBU har man fremsat tilbud til samtlige jyske fodbolddommere om at melde sig og indgå i dommergerningen på de vilkår, fodboldunionen har vedtaget - og som man gennemfører i alle andre lokalunioner end den jyske. Og i DBU har man via talrige tilkendegivelser et stort håb om, at der er mange jyske fodbolddommere, som nu undsiger deres egen dommer-organisation og spiller med i DBU-regi. Først når DBU har overblik over, hvor mange dommere, der vil være med, er det muligt at vurdere, hvor problematisk, det bliver at skaffe dommere til de jyske kampe. - For os betyder det på kort sigt hårdt arbejde med at stable et DBU-dommerkorps på benene i Jylland, uden medvirken fra dommerunionen, og dermed nogle ulemper for klubberne i nogle måneder, udtaler DBU-formand Allan Hansen. - På lang sigt betyder det imidlertid, at vi kan få etableret en dommerorganisation i Jylland med deltagelse af de mest konstruktive personer. Og for JFU betyder det naturligvis, at de sætter sig selv udenfor enhver form for indflydelse på dommeruddannelsen og det fremtidige dommerarbejde herhjemme, konkluderer Allan Hansen. Den jyske dommerunions negative holdning til DBU-forslaget beklages af Allan Hansen, som havde ventet et andet udfald, især efter nogle møder og en længere betænkningstid til JFU. Men det tilbud, der lå til JFU - og som ifølge DBU ikke var til forhandling - er blevet mødt med et nyt udspil fra JFU. Og det vil DBU under ingen omstændigheder acceptere, blandt andet fordi det ikke indeholder en accept af den ny landsdækkende struktur på dommerområdet, og at det er DBU og JBU, som har kompetencen. Tværtimod mener man i DBU, at udspillet indeholder et krav, der i realiteten vil betyde, at JBU vil være uden indflydelse på, hvem der fremover skal have sæde i JBU's egne udvalg. Det er især jobbet omkring dommerpåsætning, der skiller parterne. Det har indtil nu været varetaget af lokale dommerklubber i Jylland, og fortsætter til og med denne weekend, hvorefter JFU ikke ønsker at medvirke længere. JBU vil mandag meddele, hvorledes de jyske fodboldklubber skal forholde sig i forhold til dommerbestilling indtil starten på JBU's turneringer sidst i marts. mingo