Lokalpolitik

De konservative tager hul på 2005-valgkamp

SÆBY: Den Konservative Vælgerforening i Sæby Kommune gør klar til at tage hul på valgkampen til byrådsvalget i 2005. Foreningen går nye veje for at inddrage medlemmerne aktivt i de lokalpolitiske visioner for kommunens udvikling for formulere et bud på, i hvilken retning Det Konservative Folkeparti ønsker, at udviklingen skal forme sig i Sæby Kommune. Derfor er der tilrettelagt en visionsdag lørdag den 4. oktober på Sæby Rådhus. Her vil der blive trukket på viden og visionær tænkning fra medlemmerne i lokalområder i den geografisk store kommune. Visionsdagen byder på oplæg af amtssekretær Per Larsen, der vil beskæftige sig med Sæby Kommunes muligheder i forbindelse med den kommende kommunalreform: Skal Sæby sammenlægges med en nabokommune? Dette spørgsmål bliver samtidig udgangspunkt for indlæg af byrådsmedlem og 2. viceborgmester Flemming Sten, byrådskandidaterne Diana Porsborg og Jørgen Skovgaard samt bestyrelsesmedlem Holger Almholt. Der vil blive sat fokus på henholdsvis børne- og kulturområdet, socialområdet, turist- og erhvervsområdet samt det tekniske område. Bestyrelsen håber, at resultatet bliver mange gode idéer til at formulere et godt og kvalitativt bud på, i hvilken retning man ønsker udviklingen skal gå i Sæby Kommune. -ok