Operationer

De korteste i Europa

} KØBENHAVN: Ventetiderne til behandling på de danske sygehuse er fortsat lange. En ny rapport fra Rigsrevisionen fastslår, at amterne langt fra lever op til deres målsætning om, at patienterne højst må vente i tre måneder. Omkring hver tredje patient venter i mere end tre måneder. Alligevel hører ventetiderne på de danske sygehuse til blandt de korteste i Europa. Ifølge Rigsrevisionen er ventetidernes længde og det antal patienter, der ventede på kirurgisk behandling stort set uforandret i perioden fra 1993 til 2000. I 2000 ventede cirka 67.000 patienter svarende til 34 procent mere end tre måneder på behandling. For de ambulante patienter drejede det sig om 12 procent, eller cirka 180.000 patienter. Kun hjertepatienter og kræftsyge oplever, at ventetiderne er blevet kortere. På hjerteområdet er ventetiderne især reduceret betydeligt, konkluderer rapporten og det betyder, at 12 procent i 2001 ventede mere end tre måneder på forundersøgelse og kun seks procent på operation. Samtidig var antallet af forundersøgelser og operationer stort set tredoblet. På kræftområdet overholder de maksimale ventetider stort set også. Dog er der i nogle amter længere ventetid på strålebehandling. Kun i ganske få tilfælde har et amt måtte opgive at finde et behandlingstilbud for en livstruende sygdom inden for de maksimale tidsfrister. Sammenlignet med andre lande i Europa er ventetiderne i Danmark blandt de korteste. Både i Norge, Finland og England må patienterne vente betydeligt længere på at blive behandlet, skriver Rigsrevisionen i sine bemærkninger. Eksempelvis må danske patienter vente 93 dage på en galdestensoperation, mens patienter i Norge og Finland må vente henholdsvis 153 og 125 dage. Rapporten behandles på et møde blandt statsrevisorerne onsdag. Formand for de seks statsrevisorer Peder Larsen (SF) ønskede tirsdag ikke at kommentere rapporten. /ritzau/