De kristnes åndedræt

BØN:Fordi ethvert menneske er skabt i Guds billede, er det et åndeligt, gudsøgende væsen. Derfor er det umuligt at forestille sig kristendom uden bøn. Det manifesterer sig bl.a. på den måde, vi som kristne samles til gudstjeneste; her er faste bønner en integreret del vekslende med salmesang, tekstlæsning og prædiken, ja den enkelte salme er meget ofte en inderlig bøn til Gud, vor Skaber. Når kristne regelmæssigt samles uden for den egentlige gudstjeneste i private hjem i bibelkredse for at dele de bibelske tekster med hinanden, er bøn og salmesang også en integreret del af samværet. Når kristne forældre har ladet deres børn døbe, indebærer det, at de lærer dem at bede aftenbøn, enten med fadervor eller med en fri bøn og at synge aftensang med dem. Når der i kirkeåret er afsat en helligdag, som kaldes Store Bededag, er det bl.a. for at understrege, at bøn til Gud er en nødvendighed for alle kristne. Denne bededag kaldes også bods- og bededag, fordi vore fromme forfædre har fundet det nødvendig med en sådan dag i kirkeåret. Mange gange gennem tiden har vi i vort land været ramt af krig og krisetider, og kristne har derfor fundet det nødvendigt og på sin plads at bede om Guds beskærmelse og hjælp både helt privat, men også sammen i den kristne menighed at samles til bøn og salmesang i kirken. Salmedigteren Paul Gerhardt, der netop levede i en tid præget af krig og nød, opfordrer i sin salme "Befal du dine veje" (salmebogens nr. 37) den enkelte kristne til tillidsfuldt at lægge sin sorg og nød Guds hænder. Evangelisk Alliance i Danmark er en platform for evangeliske kirker og organisationer, der hvert år i januar arrangerer en bedeuge. Hvert aftenmøde indledes over vekslende temaer om bibelens ord, bøn, mission, Kristi efterfølgelse og det kristne fællesskab, hvorefter deltagere på skift beder højt for hinanden. Mit kendskab til disse januar-bedeuger stammer fra min ungdom i Nørresundby, hvor man samledes i Indre Missions hus i Østergade, samt fra mine mange år i Vestjylland, hvor man på skift samledes i Indre Mission hus og Luthersk Missions hus. Alverdens kristne har ud fra deres trosgrundlag fundet det på sin plads og nødvendigt at samles i bøn til deres skaber. Et ganske særligt bedemøde er opstået i Amerika. Mens Dwight D. Eisenhower var præsident i USA, indførte han i 1953 National Prayer Breakfast. Denne morgensamling har siden været praktiseret hvert år på en hverdag i begyndelsen af februar. I år var det således den 60. gang, der blev inviteret til National Prayer Breakfast med præsident Barack Obama som aktiv deltager. En gruppe af kongresmedlemmer stod som værter, der havde indbudt mere end 3000 toppolitikere, erhvervsfolk og andre gæster fra ind- og udland. De fremmødte prominente toppolitikere kan i deres førte politik være dybt uenige, men til "national bøns-morgenbord", hvor der fokuseres på "bønnens magt" og "det moralske og åndelige element i livet", kunne alle bede sammen og åbne sig for alle tilstedeværende og på den måde vise frimodighed ud fra deres kristne ståsted. Biskop Johannes Johansen sammenfatter i en salme (salmebogens nr. 588) grundlaget for alle kristnes bøn til vor skaber: "Helligånd, Guds åndedræt, lær du mig at bede ret. Bed for mig, som ikke ved, hvad der tjener til min fred".

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.


Forsiden