De kulturhistoriske museer er i krise

Nødvendigt at tænke i tematiske helheder

Museer 1. marts 2003 07:00

AABYBRO: - Navnlig de kulturhistoriske museer synes at befinde sig i noget, der vel kun kan karakteriseres som en publikumskrise. Det siger direktør Jørgen Hansen fra Midt-Nord Turisme i forbindelse med en ny undersøgelse af besøgstallene på de turistmæssige attraktioner i Nordjyllands Amt. Undersøgelsen, der kort blev omtalt i avisen i går, er lavet af Dansk Turismeudvikling på vegne af amtet og Midt-Nord Turisme. Materialet skal anvendes ved udformningen af amtets fremtidige frilufts- og turismestrategi og er en opdatering af en tilsvarende undersøgelse, som Midt-Nord Turisme lavede i 1997. Den nye undersøgelse viser, at der i løbet af de seneste fem år er kommet fem nye attraktioner til i Nordjylland, så der nu er 54. Alligevel har stigningen i det samlede antal besøgende været meget beskeden. Faktisk har stigningen været så beskeden, at den mere end opvejer stigningen i antallet af attraktioner. Værst er det gået ud over gruppen af kulturhistoriske museer, der har mistet ni procent af deres gæster. Da antallet af museer er øget fra 26 til 30, er det gennemsnitlige besøgstal pr. museum faktisk faldet med hele 21 procent. Det må der gøres noget ved, mener Jørgen Hansen: - Den eneste vej frem - hvis museerne ellers er interesseret i at øge turistbesøget - er givetvis netop den, som vi pegede på i vores kulturturismeanalyse i 1999, nemlig at museerne samtænkes i tematiske helheder. - Det er da også den tankegang, som nu forfølges i Nordjyllands amts "museumsrejse-projekt". På samme måde må slotte, herregårde, parker og bygninger præsenteres som en tematisk helhed i markedsføringen, hvis man her skal undgå et yderligere fald i besøgstallet, vurderer Jørgen Hansen. I øvrigt viser undersøgelsen som nævnt i går, at nye attraktioner til turisterne ikke nødvendigvis giver flere besøgende. Tværtimod risikerer de at udhule grundlaget for hinanden. I alt havde de 54 attraktioner i Nordjyllands amt 2.753.000 besøgende sidste år mod 2.655.000 besøgende i 1997. Det er en stigning på fire procent, men da der er kommet 10 procent flere attraktioner til, betyder det, at hver attraktion i gennemsnit har oplevet et fald på seks procent fra 54.200 til 51.000 besøgende.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...