Lokalpolitik

De lever som hund og kat ved Bagterpvej

HJØRRING:- Hvorfor har Hjørring Kommune så travlt med at være flink overfor en bygherre, der ignorerer kommunens påbud? Det spørgsmål vil Arne Jensen, Bagterpvej, gerne have svar på. I mere end et år har bygherren bag det kommende boligbyggeri ved Bagterpvej haft en skurvogn og nogle dynger jord placeret på byggegrunden - i strid med flere påbud fra teknisk forvaltning. - Det burde være fjernet, men jeg har ikke tænkt over det. Det har jo stået der længe, siger Tonni Hansen fra teknisk forvaltning. Man må ikke forebribe vedtagelsen af en lokalplan, og når man anbringer en skurvogn og nogle bunker jord på en grund, kunne det godt se ud som om man gør klar til byggestart. - Jeg har sagt til den ene af ejerne, at det fandeme ikke er heldigt, men det er jo altså deres egen grund, siger Ole Ørnbøl. Han ser dog ikke bygherrens "lydighedsnægtelse" som en anledning til at tage den omstridte lokalplan af bordet. - Det er dybt beklageligt at dem, der ejer arealet, er fuldstændig trekvart ligeglade, men vi fører altså ikke en straffeekspedition. Vi ser på det overordnede i en naturlig udvikling af boligområdet, understreger Ole Ørnbøl. Han så gerne at bygherren og naboerne ved Bagterpvej indledte en dialog. - Forudsætningenfor at der kan komme noget konstruktivt ud af en problemstilling, er at der er en dialog, og den har begge parter til gode. De lever jo som hund og kat derude.