Overenskomster

De må aldrig fritages for ansvaret

Arbejdsgivere i Danmark må aldrig blive fritaget for bøder ved brud på arbejdsmiljøloven, uanset om det er arbejdsgiver eller arbejdstager, der bliver taget i at bryde loven!

Hvorfor? Når nu VK regeringens største støtter i de sidste par år intenst har forklaret os, at arbejdstagerne er for ugidelige eller dumme til, at bruge det sikkerhedsudstyr, som arbejdsgiverne hver morgen personligt iklæder og instruerer arbejdstagerne i at bruge…? Fordi det arbejdsgiverne og nu regeringen forsøger at bilde os ind er 98 procent løgn. Langt fra alle arbejdsgivere overholder eller håndhæver arbejdsmiljøreglerne så flot som nu Jens Vibjerg (V) her i NORDJYSKE forsøger at fremstille det. Det er desuden ekstremt sjældent, at en arbejdsgiver fuldstændigt har kunnet frasige sig alt ansvar i en dom for brud på lovgivningen. Hvorfor skal arbejdsgiveren så altid dømmes? Fordi en arbejdstager befinder sig på arbejdsgiverens arbejdsplads, uden reelt selv at have indflydelse på det arbejdsmiljø, der er i virksomheden og fordi bøder er det eneste, som i det mindste kan holde arbejdsgivere lidt oppe på dupperne, for at følge reglerne. Nu har arbejdsgiverorganisationerne kørt to paradesager for at bevise, at i det mindste to arbejdsgivere glorværdigt har været uden ansvar i arbejdsmiljøsager, begge sager har de tabt stort. Nu forsøger VK regeringen og dennes støtter at få sympati i befolkningen for deres sag, for på den måde at vinde slaget og blive fritaget for bøder. Gid det ikke må lykkes! Hvorfor er fagbevægelsen så stejl i dette spørgsmål? Fordi det system vi har i dag virker! Det får arbejdsgiverne til at tænke sig om, når de har det endelige ansvar for sikkerheden i egne virksomheder. Samtidigt er det blevet muligt at idømme arbejdstageren bøder for brud på loven og arbejdsgiveren kan med opbakning fra fagbevægelsen frit fyre ansatte, der gentagne gange bryder loven. Konsekvensen ved at åbne for straffefrihed overfor arbejdsgiveren bliver, at alle arbejdsgivere, der dømmes for brud på arbejdsmiljøloven, vil forsøge at blive frikendt ved rettens vej uanset skyldighed. Dette vil skabe et langtrukkent og dyrt udredningsapparat, som står i skarp kontrast til den uvildige og øverste myndighed vi har i dag på arbejdsmiljøområdet, nemlig arbejdstilsynet og arbejdsretten. Den dag en arbejdsgiver overdrager retten til at lede og fordele arbejdet til arbejderen, så kan vi tale om straffefrihed for arbejdsgiverne, så får den ansatte reelt muligheden for at sikre sig selv.