EMNER

De måske bedste år

Jeg vil gerne byde jer alle rigtig hjertelig velkommen til Aalborg Universitet. I kommer til et universitet, hvor humøret og selvtilliden er i top. I år optager vi nemlig knap 3000 studerende under den koordinerede tilmelding på vores hovedcampus her i Aalborg samt på campus-afdelingerne i Esbjerg og Ballerup.

Det er det højeste antal studerende nogensinde i AAU’s 36-årige historie. Sidste år havde vi såmænd også rekordsøgning og det samme året før igen. Så selv om vi er besindige mennesker i Nordjylland, og ikke sådan lader os rive med af vinden, skal jeg ikke lægge skjul på, at vi er ganske stolte over dette resultat. Aalborg Universitets samlede studenterbestand bevæger sig nu hastigt mod de 16.000 studerende. Det stiller også mange nye krav til os, bl.a. omkring lokaler og grupperum, der selvfølgelig skal følge stigningen i studentertallet. Vi er allerede i gang med at bygge nyt på hovedcampus i Aalborg øst, og arbejder også med planer om at etablere os ved Aalborgs havnefront. Her vil vi samle en række af AAU’s mere kreative, kunstneriske uddannelser, som er i betydelig vækst. Nu er det jo ikke sådan, at det i sig selv bare gælder om at blive så stor som mulig. Se bare ud i den store verden, hvor verdens vel nok 10 bedste universiteter i gennemsnit har samme størrelse som AAU har i dag. Men under alle omstændigheder er vi taknemmelige over, at vi har så godt et ry, at så mange har valgt at læse på AAU. Vi vil til gengæld gøre ’næsten’ alt for at leve op til jeres tillid og give jer en uddannelse med den høje kvalitet, som I og samfundet har krav på. JEG PLEJER ikke at fremhæve en enkelt uddannelse frem for andre her ved studiestart, men i år vil jeg gøre en undtagelse. Det er nemlig første gang, at AAU har kunnet udbyde en fuld lægeuddannelse, og der skal lyde et specielt velkommen til de 50 studerende, som slap gennem nåleøjet til uddannelsen. At bruge ordet nåleøje er faktisk en præcis beskrivelse af optagelsesprocessen på lægestudiet, hvor der var hele 761 ansøgninger, heraf 203 første prioriteter, til de 50 pladser som videnskabsministeren havde tildelt os. Som I nok alle ved, er der hårdt brug for læger i det nordjyske, så jeg håber, at mange af de kommende cand.med.’er fra AAU om nogle år er blevet så tilfredse med Nordjylland, at de vil blive her, så vi på sigt kan komme af med den alvorlige lægemangel i Nordjylland. I VIL hurtigt opdage, at det er anderledes at gå på universitetet end i gymnasiet. Det skyldes bl.a., at vi søger at oparbejde jeres evner til selv at tage ansvar for jeres uddannelse. Vi tilbyder en højt kvalificeret, forskningsbaseret undervisning, men det er langt hen ad vejen op til jer selv at sætte målene. Det giver jer en stor grad af frihed og fleksibilitet i hverdagen, men det stiller også betydelige krav til jeres selvdisciplin. Vores erfaringer fortæller, at det første år kan være det vanskeligste. Men kommer du igennem det - og det gør så langt de fleste på AAU – så er chancen for, at du fuldfører hele uddannelsen meget stor. Vi har faktisk den højeste gennemførelsesprocent af alle danske universiteter. Jeg tør også godt love jer, at det bliver en udbytterig, men også en arbejdsmæssig udfordrende tid, som I skal i gang med. De faglige krav og metoder er selvsagt forskellige alt efter, hvad I skal læse, men en ting er fælles fundament for alle vores uddannelser: Nemlig den pædagogiske model med problembaseret projektarbejde i samarbejde med det omgivende samfund. Vi kalder den ofte bare for Aalborg-modellen. Vores kompetencer og erfaringer med den problembaserede læring er i international topklasse. Det er ikke sagt i et anfald af selvros, men er bekræftet i flere nationale som internationale evalueringer, der fremhæver studieformen, som noget nær optimal for indlæring. Endelig er Aalborgmodellen også en afgørende forklaring på, at vi som før nævnt, er i spids blandt de danske universiteter med at få de studerende igennem studierne samt med, at de også bliver færdige på normeret tid. Og ikke nok med det. Arbejdsmarkedet sætter så stor pris på kandidaterne fra AAU, at de får de højeste lønninger, når de er færdige med studiet. Og det er ikke noget som vi selv har fundet frem til. Det er tænketanken Cepos, som har offentliggjort det resultat. DET ER ikke blot med det omgivende danske samfund, at AAU interagerer. Et andet markant træk er vores internationale dimension, der reelt betyder, at ingen af jer helt kan leve i fred for den. Det er ikke nogen hemmelighed, at de danske universitetsstuderende i de senere år ikke har været så interesserede i at rejse udenlands i forbindelse med studierne. Lad mig derfor opfordre jer til, at I tager et praktik- eller et udlandsophold som en del af uddannelsen. Og der er masser af muligheder, fx har AAU over 500 samarbejdsuniversiteter, hvor I kan tage en del af jeres uddannelse. VI INDFØRTE for at par år siden en målsætning om: At I senere i livet gerne måtte huske tilbage på jeres studieår på AAU som de måske bedste år af jeres liv! Det er en meget ambitiøs målsætning, men jeg synes, at morgenens kaffebord var en flot start på jeres studium på AAU. - Skal vi ikke give en stor hånd til Studentersamfundet, Studenterhuset og tutorerne for den traditionsrige morgenkaffe i hjertet af Aalborg. Som I forhåbentlig fornemmer, lægger vi stor vægt på, at det ikke bare er den daglige undervisning, der fungerer godt, men at også den samlede studielivssituation skal være velfungerende. Har man det godt socialt, så glider det nu engang også lettere med studierne er vores naturlige lommefilosofi. JEG HAR bevidst ikke sagt meget om byen Aalborg, der netop er blevet udråbt til at være 30 pct. billigere at leve i end Århus og København. Jeg er sikker på, at jeres ældre medstuderende kan fortælle, at Aalborg har meget at byde på. Lige fra et alsidigt cafe- og aftenliv til progressive koncerter på Studenterhuset på Gl. Torv samt masser af tilbud i det nye store kulturmekka, Nordkraft, der rummer både teater, biografer, koncertsale, galleri, cafeer og spisesteder. Endelig vil jeg også lige nævne, at Aalborg hvert år i maj er hjemsted for Danmarks største karneval. Jeg kan kun opfordre til, at I, når studiedagen er klaret, plukker frodigt af Aalborgs tilbud inden for hele det brede kulturelle spektrum. Men alt dette vil jeg trygt overlade til Aalborgs borgmester, Henning G. Jensen, som om lidt vil overbringe jer Aalborg bys hilsen. Jeg vil afslutte min velkomst med at sige, at I skal glæde jer til at skulle læse på Aalborg Universitet. De måske bedste år af jeres liv. Nyd dem.