De medicinske patienter glemt

I ni år har regeringen haft ansvaret for et sundhedsvæsen, hvor væksten er udsprunget af overbetaling af privathospitalerne og skattefri sundhedsforsikringer. Forsikringer der især er et tilbudt til privatansatte med høje indkomster.

Der er vist flere stemmer i ventelister og frit sygehusvalg end i at forbedre forholdene for en af de svageste patientgrupper - de ældre, medicinske patienter. De er nemlig blevet overset af regeringen. De ældre medicinske patienter er blandt de mest udsatte patientgrupper i sundhedsvæsenet. Alligevel ser vi eksempler på ældre mennesker, der ligger på gangene og møder travle læger og sygeplejersker, der er kede af, at de ikke har mere tid og overskud. Og vi ser eksempler på, at hjemmehjælpen ikke dukker op dagen efter, at den ældre er udskrevet. Simpelthen fordi der har været for travlt omkring forløbet ved udskrivningen. Det kan vi ikke være bekendt. Der mangler ganske enkelt penge til at udvikle de medicinske afdelinger og til at sikre ordentlig behandling og nok ansatte. Derfor vil SF og Socialdemokraterne tilføre 3,1 mia. til at forbedre det danske sygehusvæsen - bl.a. på det medicinske område. Patienterne skal ligge på moderne stuer - ikke på gangene, hvor der hverken er ro eller privatliv. Vi skal sikre nok personale, så læger og sygeplejersker har tid til at tilse patienterne og udøve omsorg. Og vi skal rydde op i arbejdsgangene, så de bruger tid på patienterne og ikke på tidskrævende papirarbejde. Vi finansierer disse forbedringer ved at fjerne fradragsretten for private sundhedsforsikringer. Staten skal ikke betale til, at nogle kan springe andre over i køen til behandling. Og så vil vi sætte afgifterne op på usunde varer, så cigaretter, slik og sodavand bliver lidt dyrere. Indtægterne giver vi tilbage til bedre behandling og bedre forhold for patienterne.