De mest hyppigst stillede spørgsmål

EMNER 15. februar 2005 05:00
Skal jeg selv fjerne den snevold, som sne-ploven laver i min indkørsel eller uden for denne? Ja, det er desværre en af de gener som den kommunale snerydning giver. Skal jeg vintervedligeholde mit fortov, selvom jeg ikke har adgang? Ja, også selv om det betyder, at grundejeren skal uden om et par naboer. Kommunen er kun forpligtiget til at holde fortov, hvor der ligger en tinglyst adgangsbegrænsning efter § 72 og § 73 i Vejloven. Hvorfor bruger Aalborg Kommune ikke grus i stedet for salt? For at grus skal kunne anvendes, skal det opbevares i frostfrie lokaler. Desuden har Aalborg Kommune 70.000 rendestensbrønde ("kloakken" langs kantstenen), som tilstoppes af gruset. Hvad skal man gøre, hvis man bor på en vej uden fortov? Aalborg Kommune kan desværre ikke tilbyde ekstra service til at salte eller rydde villaveje uden fortove. Skal jeg holde mit fortov, hvis der er tale om gågade eller offentlige pladser? Forpligtelsen kan højst omfatte 10 meter af det nærmest ejendommen beliggende færdselsareal. Den gælder også i gågade og på offentlige pladser, og selvom der er en rabat mellem grund og fortov. Den gælder ikke ved gangtunneller og gangbroer, som ikke betragtes som fortovs- eller stiareal. Hvordan fører Aalborg Kommune tilsyn med de grundejere, som ikke overholder deres forpligtigelser? Ud over det normale tilsyn, som Aalborg Kommune fører, sker der også på baggrund af klager fra borgere en besigtigelse af, om den manglende snerydning eller glatførebekæmpelse er til fare og gene for andre forbipasserende. Hvornår skal mit fortov være ryddet? Tidligere afsagte domme har vist, at sker der en ulykke på grund af manglende snerydning eller glatførebekæmpelse på fortovet efter kl. 7.00, så er risikoen større for at få en bøde, end hvis det skete før kl. 7.00. Hvem har det juridiske ansvar, hvis Aalborg Kommune rydder fortovet ud for min grund pga. adgangsbegrænsninger? Det er stadig grundejernes ansvar, at fortovet er ryddet for sne og glatførebekæmpet.
Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...