De mister dagpenge

222 borgere risikerer lige nu at falde ud af dagpengesystemet

222 borgere risikerer at miste retten til dagpenge i juli 2012 i Brønderslev Kommune, hvis ikke de finder job. Arkivfoto

222 borgere risikerer at miste retten til dagpenge i juli 2012 i Brønderslev Kommune, hvis ikke de finder job. Arkivfoto

222 borgere borgere i Brønderslev Kommune risikerer at miste dagpengene, hvis ikke de finder job inden juli 2012. Disse borgere vil være henvist til kontanthjælp, hvis de vel at mærke opfylder kriterierne for at få den form for hjælp. - Denne ændring vil havde en voldsom økonomisk konsekvens for de pågældende borgere, lyder det fra Jobcenteret i Brønderslev Kommune. Langt størstedelen af de ledige falder ud af dagpengesystemet i juli 2012. Men Jobcentret ser hver uge, at det for nogle ledige lykkes at få job. Det er derfor usikkert, hvor stor gruppen vil være, når kalenderen viser juli 2012. Grunden til at så mange borgere mister retten til dagpenge er, at Regeringen og Dansk Folkeparti for godt et år siden besluttede at halvere dagpengeperioden fra fire til to år. Og det betyder, at dagpengemodtagere, der er blevet ledige inden 1. juli 2010, højest har ret til dagpenge frem til 1. juli i det kommende år. Dagpengemodtagere som blev ledige efter 1. juli 2010 - og som ikke tidligere har modtaget ydelser - kan få dagpenge i maksimalt to år inden for en periode på tre år. Der bliver nu iværksat et ekstra tiltag på kommunens beskæftigelsesområde. Et tiltag der skal få de udsatte borgere til at øge deres indsats for at finde job. Et af tiltagene fra embedsmændene lyder, at man: "- Gennem dialog skal påvirke den enkelte borgers engagement og jobsøgningsmønster, så borgeren tidligere i ledighedsforløbet bliver mere mobil i forhold til brancheskift og geografisk mobilitet." Hertil kommer, at der skal ske en: "- Screening af kompetencer og jobmuligheder og en iværksættelse af virksomhedsvendte aktiviteter med henblik på at opnå selvforsørgelse". Et fokusområde er også at øge samarbejdet med A-kasserne for at forhindre, at det enkelte medlem mister dagpengeretten. Én specifik medarbejder skal udelukkende tage sig af opgaven med at screene de ledige, som er i risiko for at falde ud af dagpengesystemet.