De næste årtier bliver svære

Thisted Kommune får flere ældre og færre yngre

De kommende års lokalpolitikere kommer til at stå overfor store udfordringer, hvis prognoserne fra Beskæftigelsesregion Nordjylland over Thisted Kommune frem til 2040 kommer til at holde stik. Arkivfoto: Peter Mørk

De kommende års lokalpolitikere kommer til at stå overfor store udfordringer, hvis prognoserne fra Beskæftigelsesregion Nordjylland over Thisted Kommune frem til 2040 kommer til at holde stik. Arkivfoto: Peter Mørk

Beskæftigelsesregion Nordjylland har for regionen og dens 11 kommuner set i krystalkuglen og forudsagt, hvordan befolkningen udvikler sig frem til 2040, og de afledede økonomiske og politiske konsekvenser. Positive såvel som negative. Helt overordnet set, så skrumper befolkningstallet i Thisted Kommune, og de seneste 10 år er der blevet 1600 færre thyboer. Samtidig bliver der flere over 65 år og færre i alderen mellem 16 og 64 år og mellem 0 og 15 år frem til 2040. Ifølge prognosen vil antallet af personer over 65 år stige fra 7.741 i 2002 til 12.761 i 2040. Omvendt falder tallet for personer i den arbejdsaktive alder fra 29.047 i 2002 til 22.915 i 2040. 0-15 år forventes at falde i samme periode fra 10.002 til 7.895. Det viser sig endda, at befolkningstallet mellem 16 og 64 år er faldet med 3,2 procent i årene fra 2001 og 2010 mod kun et fald i hele Nordjylland på 1,1 procent. Disse fald udmønter sig helt konkret i færre personer på arbejdsmarkedet, og fra 2001 til 2010 er der forsvundet 2.073 jobs blandt de 16 til 34 årige, og 1.443 jobs blandt de 35-54 årige, mens der til gengæld er blevet 1.191 flere i arbejde blandt aldersgruppen 55 til 64 år. Rapportens forfattere skriver, at udviklingen viser, at aldersbetinget afgang fra arbejdsmarkedet er en udfordring, fordi det bliver vanskeligt at sikre et tilstrækkeligt udbud af arbejdskraft som følge af små ungdomsårgange.