EMNER

De ni læsninger i Bedsted Kirke

BEDSTED:Søndag d. 16. December er der julekoncert i Bedsted Kirke. Traditionen med de ni læsninger stammer fra engelsk kirkeliv, og er knyttet til adventstiden. Der veksles mellem kor, fællessalmer og læsning af en række tekster fra Det gamle Testamente og Det Nye Testamente. Tekstlæsningerne begynder med skabelsen og syndefaldet. Derefter læses fra profeterne, der lover at en evig frelser skal komme. Til sidst læses om opfyldelsen af det, profeterne lovede, nemlig i julens begivenheder. Her fortælles om, at Gud kommer til den jord, han har skabt. Bedsted Kirkes kor medvirker under ledelse af Jenny Nielsen, ligesom kirkens organist medvirker. Miriam Jakobsen spiller et stykke på orglet, og konfirmanderne står for læsningerne. Efter koncerten er alle velkommen til julehygge i konfirmandstuen i Bedsted præstegård, hvor der vil blive sunget flere af vore gode julesalmer. -calh