Hospitaler

De nordjyske sygehus-køkkener rustes til fremtiden

De ansatte i sygehuskøkkenerne i Region Nordjylland skal nu rustes til fremtidens opgaver ved hjælp af udviklingskurser og kompetenceudvikling. Arkiv

De ansatte i sygehuskøkkenerne i Region Nordjylland skal nu rustes til fremtidens opgaver ved hjælp af udviklingskurser og kompetenceudvikling. Arkiv

Medarbejderne i de nordjyske sygehuskøkkener skal rustes til fremtidens opgaver THISTED: Et storstilet projekt med navnet På Tværs har siden 2003 kørt på de forskellige køkkener på sygehusene i det gamle Nordjyllands Amt. Nu har man analyseret resultaterne, og der inviteres nu til temadag som afslutning på projektet i Aalborg på mandag. Ledelsen fra Sygehus Thy-Mors er også inviteret, for her skal man også lære af de erfaringer, som kollegerne på de øvrige nordjyske sygehuse har gjort. Meningen er nemlig, at der skal dannes en fælles plan for arbejdsmiljøet og samarbejdet i alle Sygehuskøkkener i Region Nordjylland. Sygehus Thy-Mors har ikke deltaget i projektet, som blev afviklet inden kommunalreformen - altså før Sygehus Thy-Mors blev et nordjysk sygehus. Nu skal der kigges på, hvordan Sygehus Thy-Mors kan komme på højde med de øvrige sygehuse på det her område. På de nordjyske sygehuse, der har deltaget i projektet, er der blandt andet gennemført kommunikationskurser og kurser i kvalitetsudvikling for alle ledere og medarbejdere. Der er tillige udviklet en række redskaber, der skal gøre, at de gode resultater kan fastholdes, og ikke kun køre så længe projektet er i gang. Et af redskaberne er stop-op-samtaler, som sikrer, at den gode kommunikation bliver trænet, et andet redskab er et koncept til kompetenceudvikling, så der fortsat er fokus på den enkelte medarbejderes behov for udvikling. Nu er der så blevet udarbejdet en fælles uddannelsesplan for regionens sygehus-køkkener. Projektet er gennemført med midler fra Den Europæiske Socialfond, Mål 3-programmet, Nordjyllands Amts økonomiudvalg, KTO, FOA samt Kost & Ernæringsforbundet. Projektet blev i sin tid sat i værk på baggrund af problemer med arbejdsmiljøet i de nordjyske sygehuskøkkener. På temamødet mandag i næste uge, bliver resultaterne gennemgået og det videre forløb fremlagt. Blandt andet er sundhedsdirektør Per Christiansen fra Region Nordjylland og formanden for Kost & Ernæringsforbundet Ghita Parry inviteret, og de skal hver især komme med et oplæg. @Byli.9.special.bund:Af Ann Kerol ann.kerol@nordjyske.dk