De nye EU-lande kan gavne svineavlerne

Landbrugsrådets præsident gav vesthimmerlandske landmænd sit bud på erhvervets fremtid

AARS:EU-udvidelsen mod øst kan give danske svineproducenter øgede afsætningsmuligheder. Sådan vurderede landbrugsrådets præsident Peter Gæmelke, da han mandag eftermiddag talte ved det årlige nytårsmøde i Vesthimmerlands Landboforening. - Generelt tror jeg dog ikke, at tilgangen af nye EU-medlems-lande vil få den helt store betydning for dansk landbrug, men det vil være forskelligt fra produktionsområde til produktionsområde. Svineavlerne har efter min vurdering udsigt til øget afslætning, mens det nok vil blive nogenlunde status quo for mælke- og oksekødproducenterne. Fjerkræavlerne må derimod forventer øget pres i form af konkurrence fra producenterne i de nye EU-lande, ikke mindst fordi det er billigere at etablere en fjerkræproduktion end svine- og mælkeproduktion. På den anden side er de danske fjerkræproducenter i forvejen vant til hård konkurrence rundt om i verden, sagde Peter Gæmelke. Under pres - De danske kornproducenter vil på sigt nok også komme lidt under pres, idet vi må forvente, at tilgangen af de nye EU-lande vil medvirke til en større kornproduktion i Europa, og når det gælder produktionen af bær og grøntsager vil konkurrencen også blive øget. Men selv om de nye lande har væsentlig lavere lønomkostninger end i Danmark, vil det ikke få så stor betydning, som det umiddelbart kunne se ud til, idet vi har en højere kvalitet og langt større produktivitet, konstaterede Peter Gæmelke. Han havde i øvrigt stor ros til overs for, hvordan EU-udvidelsen var blevet gennemført under det danske formandskab, ligesom han kort resumerede indholdet af EU-aftalen vedrørende de landbrugsmæssige forhold - herunder at de nye EU-lande må lægge nationale tilskud oveni de EU-relarterede så landmændene i disse lande når op på niveau med støtten i de nuværende EU-lande. - Men jeg tror ikke, det vil være klogt med en passiv økonomisk tilskudsordning. Vil man nationalt støtte, er det bedre at bruge dem på forbedringsstøtte, strukturordninger m.m., sagde Peter Gæmelke. Glad for fusion Han kom også omkring fusionen mellem Familiebruget og De Danske Landboforeninger. - Vi har grund til at være stolte og glade over resultatet, så nu forpligter det, nemlig at vi viser, at vi også kan få den ny organisation, Dansk Landbrug, til at fungere. Vi må derfor tage sko på, der er et par numre større, så der er rum og plads til mindretallet og til mindre grupper. Men det har vi nu altid gjort i landbruget, sagde Peter Gæmelke. Han oplyste, at Dansk Landbrugs ny, fælles sekreteriat vil være etableret fra omkring 1. marts. - Lokalt er det nu op til de enkelte landboforeninger og afdelinger af Familiebruget at afklare, om de også skal finde sammen, sagde Landbrugsrådets præsident, der i sit indlæg tegnede et billede af udviklingen af det danske landbrug 10-15 år frem: - Vi forventer en øget svine- og fjerkræproduktion, en faldende oksekødproduktion samt generelt en stigende produktivitet. Strukturmæssigt vil vi opleve et fortsat fald i antallet af landbrug, og at produktionen samles på brug med ansat medhjælp. Men jeg forventer ingen industrialisering men fortsat landmandsejede bedrifter, ligesom vi vil se mere forpagtning og samarbejde mellem landmændene, konkluderede Peter Gæmelke, der efter sit indlæg svarede på en række spørgsmål fra de godt 150 landmænd, der deltog i mødet på Kimbrerkroen i Aars.