de nye krav

Der blev i marts lavet en handlingsplan, der skal rette op på forholdene i den nye styrelse. De nye krav er: [ Belønne de brugere, der selv bidrager til at gøre deres sag enkel [ Skabe præcise forventninger hos brugerne om, hvilken service og betjening styrelsen leverer og give klar besked om sagsbehandlingstider [ Stå til rådighed for borgerne bedre telefonbetjening) [ Brugerne sættes i centrum Forbedre og styrke den løbende dialog med samarbejdspartnere [ Løbende effektivisering og løbende fjerne unødige sagsgange (LEAN-optimering) [ Kontrollen med misbrug skal styrkes [ Ledelsen skal have udsyn [ Ledelsen skal udføre værdibaseret ledelse [ Være organiseret brugervenligt [ Medarbejdere skal opnå større anerkendelse for deres indsats [ Ifølge en pressemedarbejder i Udlændingeservice er processen i gang men sagsbehandlingen har i august været ramt af IT-problemer.