de omtalte skoler

Fire nordjyske kommuner har modtaget brev fra Skolestyrelsen vedrørende skoler, der ikke har overholdt minimumstimetallet i enkelte fag for skoleårene 2003/2004, 2004/2005 og 2005/2006. Det drejer sig om Aalborg, Hjørring, Rebild og Mariagerfjord kommuner. Følgende skoler har Skolestyrelsen bedt de respektive kommuner om at sørge for "faglig kompensation til de berørte elever": Ellidshøj Skole (mangler henholdsvis 40 og 30 timers undervisning i humanistiske fag og dansk for 1.-3. klasse). Gug Skole (mangler henholdsvis 40 og 30 timers undervisning i humanistiske fag og dansk for 1.-3. klasse). Sønderbroskolen (30 timer i matematik for 1.-3. klasse). Hørmested Skole (70 timer i praktisk/musiske fag for 1.-3. klasse samt 230 timer i samme fag for 4.-6. klasse). Lendum Skole (36 timer i matematik for 1.-3. klasse). Hundelev Centralskole (30 timer i matematik for 1.-3. klasse). Bindslev Skole (Mangler hhv. 130, 70 og 90 timer i humanistiske fag, klassens tid og dansk for 1.-3. klasse samt hhv. 85, 185, 390 og 70 timer i humanistiske fag, naturfag, praktisk/musiske fag og klassens tid for 4.-6. klasse). Desuden har skolen givet for få timer for elever i 7.-9. klasse i praktisk/musiske fag og klassens tid, men disse elever har i mellemtiden forladt skolen. Hirtshals Kommuneskole (På samtlige klassetrin har der været for få timer i faget klassens tid. For 1.-3 klasse og 4.-6. klasse drejer det sig om hhv. 70 og 40 timer). Blenstrup Skole (70 timer i praktisk/musiske fag for 1.-3. klasse). Rosendalskolen (30 timer i matematik for 1.-3. klasse). Kilde: Styrelsen for evaluering og kvalitetsudvikling af grundskolen