EMNER

De pæne pigers stille oprør

I løbet af en arbejdsdag har Malene Bruun jævnligt brug for at snakke sammen med kolleger om patienterne.

I løbet af en arbejdsdag har Malene Bruun jævnligt brug for at snakke sammen med kolleger om patienterne.

Det passer troligt deres arbejde, uanset om det er dag-, aften- eller nattevagt. Men bag de klinisk hvide uniformer syder frustrationerne hos sygeplejerskerne på de nordjyske sygehuses medicinske afdelinger. Mens kræftbehandlingen, øjenoperationer, nye knæled og alt andet, der kan måles i sygehusvæsenet, får masser af offentlig og politisk opmærksomhed, er det stort set ingen fokus på de medicinske afdelinger. Sådan føler mange sygeplejersker det i hvert fald. De synes selv, at de knokler en vis legemsdel ud af bukserne. Og alligevel har de svært ved at leve op til de fine idealer om pleje og omsorg, som de lærte på sygeplejeskolen. Fordi der mangler hænder. Frustrationerne kom til udtryk, da Dansk Sygeplejeråd i Nordjylland forleden arrangerede en dialog mellem sygeplejerskerne og fem nordjyske folketings- og regionspolitikere med regionsformand Orla Hav i spidsen. På mødet gav politikerne udtryk for stor forståelse og sympati for de medicinske sygeplejerskers arbejde. Men der var ingen håndfaste løfter. Blandt mødedeltagerne var 24-årige Malene Bruun, sygeplejerske på gastro-enterologisk afdeling i Aalborg Sygehus’ nye flotte medicinerhus. NORDJYSKE har fulgt i hælene på den unge sygeplejerske godt og vel en halv arbejdsdag for at finde ud af, hvad en medicinsk sygeplejerske egentlig laver. En tilfældig udvalgt dag, hvor Malene Bruun sammen med en sygeplejerskekollega, en social- og sundhedsassistent og to social- og sundhedselever plejer og passer ni af de 21 patienter, der aktuelt ligger på afdelingen. Otte af de ni patienter er over 60 år. Den ældste 90. Den yngste patient er 44 år. Afdelingen tager imod patienter, der har bøvl med tarmsystemet eller leveren. En stor del af dem er meget plejekrævende. Nogle har misbrugsproblemer eller psykiske problemer. Andre er meget ensomme. Selv om personalet løber stærkt, hænder det at der ikke lige er tid til at børste patienternes tandproteser, skifte ble eller hjælpe dem med at drikke et glas vand. Derfor får de væske via drop. Ifølge Malene Bruun var den morgen og formiddag, NORDJYSKE fulgte hende, en usædvanlig rolig dag, hvor alting - stort set - gik som smurt. En arbejdsdag, hvor Malene Bruun gik ialt 4451 skridt. Heraf 1735 inden middag.