De passer da alle på vandet

7. og 8. klasser fik ansatte og kammerater med på vandvognen

SULDRUP:Maja Hald fra 8. klasse og Maiken Kaas fra 7. klasse hjalp til, da Suldrup skole fik overrakt det grønne flag af borgmester Anny Winther og flaget i strålende solskin kom til tops. De to og deres kammerater har nemlig gjort en særlig indsat for at skolen kunne fortjene hædren, som overgår de skoler i en lang række lande, der kan klare at nedsætte vandforbruget ti procent over en periode. Og det var en stolt skoleleder Peter Hansen, der skuede ud over de forsamlede elever, lærere og andre ansatte, da flaget gik til tops. - Det er godt at sætte sig mål, det har I bevist, sagde han. For Anny Winther var det som at komme hjem, fortalte hun, når hun er på skolen i Suldrup. For hun har selv gået der. Hun fremhævede ved overrækkelsen af det grønne flag, at det ikke bare var ti procent skolen havde sparet på vandet, men faktisk hele 37 procent, hvilket da også var kommet bag på elevernes biologilærer Anders Pedersen. Sparer en tusse Ved at montere vandsparere på hanerne, skifte pakninger og opsamle regnvand, var det faktisk lykkedes at nedsætte det ugentlige forbrug med ti kubikmeter. Det svarer i dagens kroner og ører til omkring 1000 kroner om måneden året rundt. De pædagogiske sidegevinster er også mange. Eleverne har selv forhandlet om indkøbet af vandsparerne, besøgt vandværk og renseanlæg, beregnet vandforbrug og de har præsteret, som krævet, at fremlægge projektet i pressen to gange. De har også prøvet at formidle opgaven til deres medelever og således prøvet at være i lærerens sted. Næste projekt gælder sortering af affaldet. I første omgang blev den omdelte sang heller ikke bare smidt på plænen...