EMNER

De prægtigste malkekøer

AARS:Kimbrerskuets førstedag stod traditionen tro i malkekvægets tegn. Følgende SDM-, RDM-, jersey-og DRH-køer fik ærespræmier: RDM Elith Laursen, Vilsted, bedste RDM-besætningsgruppe, ærespræmie fra Tryg Forsikring. Elith Laursen, Vilsted, skuets bedste RDM-ko, ærespræmie fra Kontrolforeningen Himmerland. SDM Hans P. Hornbjerg, Gundersted, bedste SDM-besætningsgruppe, ærespræmie fra Kvægavlsforeningen Taurus. Christian Brogaard, Mygdal, ærespræmie fra Gundersted-Skivum-Skørbæk Kontrolforening. Tage Aagaard Winther, Døstrup, skuets bedste ældre SDM-ko, ærespræmie fra Hannerup Klovpleje. Vagn Bech, Vive, skuets bedste yngre SDM-ko, ærespræmie fra Himmerlands Vikarservice. Vagn Bech, Vive, ærespræmie fra Arla Foods, Region Øst. Christian Brogaard, Mygdal, ærespræmie fra Arla Foods Amba. I/S Højager, Hjerting, ærespræmie fra Nordjysk Andel. Oluf Bøgh, Stenild, ærespræmie fra DLG Vesthimmerland. John Toft, Tastum, ærespræmie fra SDM-foreningen Nordjylland. Hans P. Hornbjerg, Gundersted, ærespræmie fra Aars Landboauktion. I/S Aslundgaard, Bevtoft, ærespræmie fra Arla Foods, Aars Mejeri. Anton Hammershøj, Stenild, ærespræmie fra Kimbrerkroen. Oluf Bøgh, Stenild, ærespræmie fra Bog og Kontor. Jan Nielsen, Overlade, skuets bedste SDM-kvie, ærespræmie fra Aars Korn. Jan Nielsen, Overlade, ærespræmie fra SDM-foreningen Vesthimmerland. Tage Aagaard Winther, Døstrup, ærespræmie fra SDM-foreningen Vesthimmerland. Brian Hansen, Grove, ærespræmie fra DeLaval. Jersey I/S Lerkenfeldt, skuets bedste jersey-besætningsgruppe, ærespræmie fra Kvægavlsforeningen Taurus. I/S Melhøjgård, Mjallerup, skuets bedste ældre jersey-ko, ærespræmie fra Aars Kommune. Anders Levring, Glesborg, skuets bedste yngre jersey-ko, ærespræmie fra Himmerlands Jerseyforening. I/S Melhøjgård, Mjallerup, ærespræmie fra Vikarklubben i Himmerlands Vikarservice. Knud Møller Jensen, Binderup, ærespræmie fra Danmarks Jerseyforening. DRH I/S Engholm, Snedsted, skuets bedste DRH-besætningsgruppe, ærespræmie fra Kvægavlsforeningen Taurus. I/S Engholm, Snedsted, skuets bedste DRH-ko, ærespræmie fra Danish Crown.