Fugle

De rapper sneglene i sig

Efterspørgsel på moskusænder

Her er syn for sagen. Moskusænderne har ikke noget imod en slimet dræbersnegl. Foto: Lawrence Wright

Her er syn for sagen. Moskusænderne har ikke noget imod en slimet dræbersnegl. Foto: Lawrence Wright

Julen plejer at være den tid, hvor der er størst interesse for ænder, men efter mange års snegleplage i de danske villahaver, er der også om sommeren så stor efterspørgsel på ænder, at man flere steder har måttet melde udsolgt. Det er dog ikke døde slagtede ænder, folk vil have fat på, men de levende af slagsen, og især er det moskusænder, der er bud efter. Foreningsformand for Dansk fjerkræforum Finn Jensen fortæller, at det er gået op for folk, at moskusænderne er eksperter i at æde dræbersnegle, og selv om de nærmest rapper sneglene i sig, så er ænderne for mennesket både fredelige og rappefri. De larmer med andre ord ikke med en rappen, som andre ænder gør og er derfor velegnede i villahaven. Dansk Fjerkræ Forum har eksisteret siden 1999 og har aldrig oplevet så stor en interesse for ænder før. Formanden fortæller, at det nu er helt nye familier, der aldrig før har haft fjerkræ, der vil holde ænder mod sneglene. Specielt på Sjælland er det svært at skaffe ænder fortæller Finn Jensen. Han mener, at ænder er de bedste bekæmper også set ud fra et økologisk synspunkt. Der er stor fokus på gifte og her kommer moskusanden ind som en helt giftfri økologiske hjælper, siger Finn Jensen. På foreningens hjemmeside kan man læse mere om bekæmpelse af snegle med ænder og få oplysninger om, hvor ænderne kan skaffes, og hvilke krav de stiller til pasning. Adressen er www.fjerkrae.dk, eller man kan ringe til formanden på 74 49 15 97. lalu