Udland

De resultater er forhandlet på Rio+20

Stats- og regeringschefer skal de næste tre dage godkende de resultater, som nu ligger på bordet i Rio.

De resultater er forhandlet på Rio+20

Ministre og diplomater er efter flere dages forhandlinger på FN's topmøde om bæredygtig udvikling, Rio+20, i Brasilien blevet enige om et udkast til en sluterklæring, der blandt andet indeholder følgende punkter:

* Grøn vækst bliver nu anerkendt som globalt koncept.

Det er et vigtigt resultat, fordi flere lande tidligere ikke har anerkendt, at fokus på grøn økonomi kan føre til vækst. Det har stået i vejen for internationale aftaler om at fremme grøn bæredygtig økonomi.

* Arbejdet med globale mål for en bæredygtig udvikling er sat i gang.

* FN's miljøprogram skal styrkes.

* Der bliver etableret et nyt internationalt bæredygtighedsforum.

* Et lands BNP skal ikke kun gøres op i kroner og ører, men også i naturværdier, så eksempelvis rovdrift på natur ikke på papiret gør et land rigere.

* Genopretning af natur på havet bliver en prioritet.

* Udfasning af støtte til fossile brændstoffer. Det vil forhindre, at der også i fremtiden bliver brugt milliarder på prisstøtte til forurenende brændstoffer.

* Der fastsættes mål for bedre udnyttelse af affald.

* Der fastsættes mål for adgang til vand - det vil give fattige menneskers mulighed for et bedre liv.

(Kilde: Udenrigsministeriet)

/ritzau/