Socialforsorg

DE RIGE ELLER DE FATTIGE?

Skatten på arbejde skal ned, lyder det enigt fra partierne i skattedebatten, og derfor er der ikke enighed internt i regeringen om, hvem der skal have del i den kommende skattelettelse. Problemet er, at en stor gruppe kun eller næsten kun betaler bundskat. Det er de laveste lønindkomster og modtagerne af overførselsindkomst, for eksempel pensionister og kontanthjælpsmodtagere. Hvis man alene letter i bundskatten, betyder det altså, at den store gruppe af overførselsindkomster også får, og det synes nogle er en dårlig ide, fordi det ikke ændrer den situation, at det for nogle ikke betyder ret stor forskel, om de er i arbejde eller på overførselsindkomst. Det problem eksisterer ikke i den konservative model, for partiet vil afskaffe mellemskatten, som ikke betales af folk på overførselsindkomst. Statsminister Anders Fogh Rasmussen vil lette i bunden, men nogle i hans parti vil hellere lette længere oppe for at undgå at give skattelettelser til personer, der ikke arbejder. Det har Venstre-borgmester Søren Pind, København, skrevet et helt kapitel i en ny bog om. Han vil finansiere skattelettelserne ved bl.a. at begrænse den gældende regulering af overførselsindkomsterne. Til statsministerens formentlig store irritation har adskillige fra store erhvervs-organisationer bagefter bakket Pind op. Hans model har dog det åbenlyse problem, at VK-regeringen i valgkampen sidste år fredede overførselsindkomsterne.