De rynkede panders tid er slut

Efter seks lukkede boringer i 90'erne fik Aars Vandværk ikke en eneste anmærkning sidste år

AARS:De 3593 kunder, der dagligt tapper vand fra Aars Vandværk, kan med sindsro stille fredagsvinen på hylden og skifte den ud med en kande koldt vand fra hanen. Efter forskrækkelsen sidst i 90'erne, da drikkevandsmålingerne til bestyrelsens overraskelse viste, at seks ud af otte boringer overskred grænseværdierne og for en dels vedkommende var lige til at lukke, er der kommet styr på vandet. - Heldigvis er bekymringerne slut, konstaterede formand Jørgen Nøhr på vandværkets generalforsamling. Aars Vandværk har etableret en ny kildeplads i statsskoven nord for Aars, og den gamle kildeplads i Tolstrup er blevet totalt renoveret. - Vi kan med fortrøstning igen melde om godt vand i hanerne hos vore kunder. Selv om vi analyserede for mange penge, var der ikke anmærkninger i år 2002, understreger Jørgen Nøhr. Trods filtrering oplever enkelte forbrugere fortsat, at rester af jern og mangan sætter deres tydelige spor, når vandet kommer ud af hanerne. Fortidens synder - Det er fortidens synder fra dengang, der ikke blev filtreret på alle vandværker, forklarer Jørgen Nøhr. Belægningerne på indersiden af nogle af de gamle rør finder af og til vej til forbrugernes haner. - For at imødegå problemet er det besluttet at iværksætte en rensning af de rør, der har belægninger, pointerer Jørgen Nøhr. Det kan dog først ske effektivt, når vandværket har fået puttet alle data ind i et program, der kan simulere, hvordan vandet løber i forsyningsanlægget. - Det er et stort projekt, der tager en del tid, erkender Jørgen Nøhr. Aars Vandværk pumpede sidste år 650.746 kubikmeter vand op af undergrunden og solgte 589.623 kubikmeter. Resten - 61.532 kubikmeter eller 9,45 procent - er spildt. Den bogstaveligt talt noget store sjat vand, der er forsvundet, skyldes bl.a. ledningsbrud og udskylning. - Tabet ligger lige under de maksimale 10 procent, som udløser afregning af grøn afgift til staten, oplyser Jørgen Nøhr, som samtidig slår fast, at tabet stadig kan blive mindre. Stort overskud Aars Vandværk fik et overskud på driften på 1.307.458 kroner. Et stort overskud, som bestyrelsen foreslog overført til selskabets egenkapital, som dermed runder 2,3 mio. kroner. Det store overskud betyder dog ikke, at forbrugerne skal se frem at konvertere en billigere vandregning til dyr rødvin. - Bestyrelsen ønsker at akkumulere en opsparing, så der ikke skal lånes - fremmedfinanseres - så meget i fremtiden, understreger Jørgen Nøhr. I samme ånd har vandværket i løbet af det seneste år afviklet de lån, som var nødvendige blandt andet som følge af lukningen af boringerne i 90'erne og etablering af nye boringer. - Men vi kan også forudse, at der fremover skal bruges mange penge til driften. Aars Vandværk har i øvrigt fungeret som tørstslukker i 99 år. I den forbindelse benyttede Jørgen Nøhr generalforsamlingen til at efterlyse gode ideer til jubilæumsfestlighederne næste år.